LiA och karriärplanering

Tre läsår

Inlärning i arbete kallar vi inom Optima för LiA (Lärande i Arbete). Som studerande har du LiA alla studieår. Starta planeringen i god tid för att försäkra dig om att du får den LiA-plats som motsvarar dina behov och önskemål och tänk på studietiden som helhet.

Tre områden

Du kan göra LiA i närregionen, utanför närregionen eller utomlands, lite beroende på årskurs och examensdel.

Tre sätt

Du kan hitta din LiA-plats på egen hand via egna kontakter, via en av våra partnerskolor eller via ett av våra partnerföretag utomlands.

Efter avklarade studier är du sen redo för arbetslivet, vidarestudier eller andra äventyr! LiA ger dig erfarenheter och kontakter i arbetslivet samt gör övergången från skola till arbetsliv smidigare. 

Utbildningskoordinator
Carolina Isomaa (Service)

044 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi


Utbildningskoordinator
Lena Nyman-Lehtinen (Teknik)

044 7215 298
lena.nyman-lehtinen@optimaedu.fi