Optima

Työelämäpalvelut - tee meillä taitoinvestointi!

Oman henkilökunnan osaamiseen panostaminen on sijoitus tulevaisuutta varten. Lisääntynyt osaaminen ja tieto parantavat yrityksen kilpailukykyä. Yksi Optiman tärkeistä osa-alueista on työelämän palvelut.

Yhdessä teidän ja yrityksenne tai organisaation kanssa kartoitetaan ja dokumentoidaan toimintaprosessit. Tulosten perusteella suoritamme henkilöstön taitojen kartoituksen, jotta pystyttäisi tunnistamaan mitkä eri osa-alueet vaativat kehittämistä, ja millä tasolla kehittäminen tulisi suorittaa.

Koulutuspaketti ja kehitysohjelma muotoillaan Teidän tarpeittenne mukaan niin, että ne sopivat sekä yritykselle että henkilökunnalle.

tapahtumakalenteri

Työelämäareena - Kumppanuuden lähtökohta

  1. Nyt otetaan seuraava askel yhteistyössä työelämän kanssa. Lyhyt info ja sitten dialogi jatkaa pienryhmissä! Lue lisää
  2. Torstaina 31.10.2019 klo 15-17, Optima Arenan, Puutarhakatu 30. 
  3. Ilmoittautumiset viimeistään 28.10.2019: https://link.webropolsurveys.com/S/51D9F06D84A4E3EB

Me tarjoamme:

• Tietoa kouluttamisen ja kehittämisen rahoittamismahdollisuuksista.
• Henkilökuntanne osaamisen kartoitus silmällä pitäen kehittämis- ja koulutustarpeita.
• Tulevaisuuteen tähtääviä koulutus- ja kehittämisohjelmia ylläpitämään henkilöstönne ammattitaitoa.
• Henkilöstönne pätevyyden kehittäminen
• Osaamisen kartoitus rekrytoinnissa
• Konseptin siitä, kuinka työelämässä voidaan tukea henkilöä, joka tarvitsee erityistoimenpiteitä.

Mielenkiintoisia linkkejä:

Työ- ja elinkeinotoimisto
Finnmet
Kosek
Merinova teknologiakeskus
Pohjanmaan ELY-keskus
Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordia
Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto
Tekes
Vaasan yrittäjät ry
Vasek
Viexpo
Österbottens företagarförening
Pohjanmaan kauppakamari

Vux-kurssit

Lue lisää

Tiedot uutta oppisopimusta varten

Täytä tässä