Optima

Direktförsäljning av livsmedel

Från producent till konsument utan mellanhänder 


I höst startar vi en utbildning som är skräddarsydd för lokala producenter. Kom med och utveckla hur du säljer dina produkter direkt till konsumenter.

Genom att utöver de livsmedelsrelaterade delarna också inkludera merkantila delar i utbildningen, så som storytelling, produktfotografering och produktpresentation, vill vi hjälpa dig att hitta och bygga på ditt företags unika historia. Vi går igenom hur du kan paketera och marknadsföra dina produkter på ett tilltalande och säljande sätt.

Som mikroföretagare kan du sticka ut och skapa dig din egen trogna kundkrets genom bra produkter, ett personligt varumärke och bra service.

Utbildningen är en delexamen i grundexamen i livs-medelsbranschen. Följande examensdelar ingår:

1. Arbete inom livsmedelsproduktion
2. Förpackningsarbete
3. Tillverkning av specialprodukter i småskalig produktion
4. Företagsamhet inom livsmedelsbranschen
5. Produktion av tjänster på landsbygden (en del av grundexamen inom lantbruksbranschen) 

Vi bygger upp programmet tillsammans med nordiska inspiratörer, regionens näringsliv, intresseorganisationer och Optimas föreläsare med passion för mat och kundservice.

Utbildningen sker via läroavtal, så arbetet och studier går hand i hand. Totalt omfattar utbildningen 90 kompetenspoäng. Efter avlagda yrkesprov erhåller den studerande ett intyg över utbildningen och får delexamensbetyg. 

Utbildare: Externa experter i samarbete med Optimas personal.

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30 eller Lannäslund 1, Jakobstad

Start: våren 2021. Utbildning beräknas ta 1,5 år enligt individuell plan

Info och anmälan:
Kerstin Ström tfn 044 721 5307 kerstin.strom@optimaedu.fi
Maria Wirtanen tfn 044 721 5333 maria.wirtanen@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här