Optima

Arbetssäkerhet för förmän


Syftet med kursen är att ge deltagarna insikter i det ansvar en förman
har för de anställdas trygghet och hälsa på arbetsplatsen.
 

 

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: 1.12.2020, kl. 08:00 - 16:00

Utbildare: John Forslund

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Målgrupp: Förmän/arbetsledare på olika nivåer

Genomförande: Föreläsningar, gruppdiskussioner med exempel från arbetslivet

Syfte med kursen är att ge deltagarna insikter i det ansvar en förman har för de
anställdas trygghet och hälsa på arbetsplatsen.
Efter genomgången kurs har deltagarna en god insikt i arbetslagstiftningarna och är
bekant med övrigt stödmaterial som behövs för att systematiskt förbättra arbetssäkerheten
och trivseln på arbetsplatsen.

Enligt nuvarande arbetslagstiftning har förmän i företaget ansvar för de anställdas arbetshälsa.

Utbildningen hålls inte som kompetensfortbildning för yrkesförare.
 
Kursinnehåll:

 1. Förmannens juridiska ansvar
 2. Gemensamma arbetsplatsen
  - olika aktörers ansvar
  - exempel på lagstiftningar
 3. Verksamhetsplan / Riskbedömning
 4. Inskolning
  - vid nyanställning
  - vid gemensamma arbetsplatser och projekt
 5. En trygg arbetsplats
  - lyftarbete
  - maskinsäkerhet
  - fallrisk
  - kemikalier

 

Pris: 135 € + moms 24 %. I priset ingår utbildning, material, lunch och kaffe.

Anmälan:
Senast 1 vecka före kurs till Optima, Leena Svenlin 044-7215 266 eller leena.svenlin@optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För oannullerad kurs debiteras halva kurspriset.
anmälningsknapp till kurssidan

 

 

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här