Optima

Livräddande första hjälpen 
6 h

För personer som behöver känna till första hjälpens betydelse och att våga hjälpa i nödsituationer. Kursen godkänns som uppdatering till Fhj 1.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: 15.12.2020, kl. 08:00 - 14:00

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: Leena Svenlin tfn (06) 7855 265 eller 044-7215 266,
e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

Utbildare: John Forslund, Ben Svenfelt, Joakim Liljekvist

Kursprogram:

 1. Olycksfall och deras förekomst, åtgärder på olycksplatsen
  De vanligaste olycksfallen och förebyggande åtgärder
  Betydelsen av första hjälpen och att våga hjälpa och den psykiska första hjälpen
 2. Skademekanism och typskador
  Definition på skademekanism
  Typskador
  Övningar
 3. Hur man undersöker patienten
  De primära livsfunktionerna
  Hur man undersöker patienten för livräddande första hjälpen
  Hur man undersöker patienten för fortsatta första hjälpen åtgärder
  Olycksfall / sjukdomsattack
  Övningar
 4. Återupplivning
  Identifiera hjärtstilleståndet
  Nödanmälan
  Basåterupplivning
  Medvetslöshet
  Akutvårdarens betydelse
  Övningar
 5. Sjukdomsattacker
  Hälsobeteendet och dess inverkan på folkhälsan
  Bröstsmärtor
  Epilepsi
  Diabetes
  Akuta buksmärtor
  Svimning
  Övningar
  Expanderade folksjukdomar, mentala problem, rörelseorgansjukdomar, diabets, allergi
 6. Blödningar och chock
  Hur man stillar en blödning
  Chock
  Särfall
  Övningar

 

Kursavgift: 120 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår material, första hjälp kortet,  lunch och kaffe.

Anmälning: Senast en vecka före kurs till Leena Svenlin tfn 044-7215 266, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

Antal platser är begränsade till 15 deltagare.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.

anmälningsknapp till kurssidan

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här