Optima

YRKESEXAMEN INOM TRANSPORTBRANSCHEN

Kompetensområdet för godstrafik 150 kp eller kompetensområdet för persontransporter 150 kp

Huvdvudsakliga antagningsvillkor:

  1. För kombinationsfordonsförar utbildningen krävs körkortsklass C
  2. För busschaufförsutbildningen kan antas personer med körkortsklass B (personbil)
  3. minst 21 (18*) års ålder för C eller CE och 23 (21*) år för D
  4. inga allvarliga trafikförseelser de senaste åren (utdrag ur körkortsregistret)
  5. giltigt läkarintyg gäller endast C
  6. *enligt 280 h grundkompetens. Stefan ger mera info.
 

Avklarad utbildning ger körrätt för körkortsklasserna CE eller D, samt grundläggande yrkeskompetens (rätt att köra i yrkesmässig trafik).

Kostnader: 

deltagaravgift för kombinationsfordonsförare 900 € + myndighetsavgifter 550 

deltagaravgift för busschaufför 730 € + myndighetsavgifter 450 € 

Mer information

Stefan Koski, tfn 044 7215249, stefan.koski@optimaedu.fi eller

Simon Nylund, tfn 044 7215106, simon.nylund@optimaedu.fi

Ansökan

Kontinuerlig ansökan. Ansökningsblankett.

Intervju

Sökande kallas till intervju där studierna utreds och lämplighet till yrket bedöms (SORA lagstiftning). Alla sökande bör ha med sig till intervjun ett aktuellt utdrag ur körkortsregistret från Traficom, detta kan printas ut från Traficoms sida. 

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här