Optima

Studier för vuxna 

Vi är här för att ta dig dit du vill!

Genom ett utökat kunnande, skaffar du dig konkurrensfördelar i arbetslivet. Vårt jobb är att skapa optimala förutsättningar för en utveckling både för dig som person och för det företag eller den organisation du jobbar i. Om du helt vill sadla om och skaffa dig ett nytt yrke hjälper vi dig att hitta rätt.

Optimas målsättning är att erbjuda dig det bästa utbildningsalternativet som finns, på ett sätt som passar just dig och din livssituation. Du kan utveckla ditt kunnande på många olika sätt:

Studera på arbetstid - Läroavtal
Kurser

Vilka är dina fördelar med att avlägga examen?

Du får ett skriftligt bevis på vad du kan och en stabil grund att bygga vidare på, du blir en resurs för ditt företag, Dina möjligheter till avancemang ökar, din lön kan påverkas, du visar att du vill utvecklas och dina konkurrensfördelar på arbetsmarknaden vidgas.

Inom ramen för den personliga tillämpningen ska ditt tidigare kunnande identifieras och kartläggas. Har du kunnande som motsvarar examensgrundernas krav på kunnande i en specifik examensdel eller i flera examensdelar i den examen som du vill avlägga kan du direkt planera dina yrkesprov utan deltagande i  förberedande utbildning.

Det finns alla möjligheter att nå dina mål. Ta kontakt!

Intressanta länkar för dig som vill veta mer om vilka möjligheter som finns:

www.oph.fi/utbildning_och_examina
www.jagkan.fi
www.studieinfo.fi
www.oppisopimus.net/

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här