Optima

Arbetslivsarenan torsdagen den 8.10.2020

Ändrade planer för Arbetslivsarenan pga coronaläget. Istället för fysiska träffar, producerar vi filmat material, som finns på vår Youtube-kanal om några veckor.

Program:

  • Optima: Olika sätt att samarbeta, våra utbildningar, handledning,
  • Prisutdelning inom läroavtalsverksamheten
  • Tajma: Hur utvecklade vi vår verksamhet genom läroavtal?
  • Hötorgscenter: Utbildningar på olika nivå
  • STH Steel: Hur fungerar läroavtal hos oss?


Vad är Arbetslivsarenan?

Optimas samarbete med arbetslivet är välfungerande och har kontinuitet. Arbetslivet/företagen har förtroende för Optima och vice versa. Tröskeln mellan utbildning och arbetsliv är låg i regionen och yrkesutbildningen har hög status.

Samarbetet med arbetslivet har tidigare fungerat genom branschvisa yrkesteam. Efter att den nya lagen om yrkesutbildning trädde i kraft den 1.1.2018, avslutades yrkesteamen. Ett nära samarbete med arbetslivet är fortsättningsvis mycket viktigt för att befrämja tillgången på yrkeskunniga arbetstagare. Därför fortsätter Optima samarbetet under rubriken "Arbetslivsarenan".

I Arbetslivsarenan sammankallas arbetslivsrepresentanter från olika branscher regelbundet för att diskutera kompetensbehov och kompetensutveckling. Utöver Arbetslivsarenan fortsätter naturligtvis samarbetet med arbetslivet genom kontakten mellan lärarna och arbetsplatshandledarna samt genom de vuxenutbildningar och tjänster som förverkligas tillsammans med arbetslivet. Därtill kommer också kontakten mellan Optimas ledning och arbetslivets ledande representanter samt de nätverk som skapas inom ramen för utvecklingsprojekt.

Vi tror att nycklarna till ett gott samarbete är personlig kontakt, förtroende, gynnsamt diskussionsklimat, avdramatisering och tydlighet. För Optima är det hela tiden en utmaning att vara tydlig i sin information och hitta den gyllene medelvägen i mängden information.

Det är viktigt att så många som möjligt av Optimas medarbetare och särskilt lärarna och handledarna kontinuerligt håller kontakt med arbetslivet på personnivå. Det samma gäller för studerandena, de är inte bara Optimas kunder utan också ambassadörer för Optima och samtidigt marknadsförare av sig själva och sina kunskaper.

 

Arbetslivsarenan_1
Ovan bilder från Arbetslivsarenan 26.9.2018

 

 

Certifikatkurser

Läs här

Nytt läroavtal

Fyll i här

Utbildningar för vuxna

Läs mera