Optima

Utbildning för arbetsplatshandledare

Yrkesutbildningen bygger idag på kompanjonskap i växelverkan mellan skola och arbetsliv. Därför erbjuder Optima under vårterminen kostnadsfri utbildning till handledare och bedömare på arbetsplatsen den första och tredje torsdagen i månaden klockan 14:00-16:15. Höstens datum meddelas senare.

Utbildningens innehåll:       

  • Studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande
  • Examensgrunder och kompetens
  • Utbildningsavtal och Läroavtal
  • Samarbete skola och arbetsliv
  • Plan för yrkesprov och bedömning


Optimas lärare kan även komma till arbetsplatsen och utbilda er (krävs att minst 5 personer deltar).

Kontakta utvecklingspedagog Carina Nordman-Byskata via mail:
carina.nordman-byskata@optimaedu.fi eller tel: 044-7215202

 

 

Certifikatkurser

Läs här

Nytt läroavtal

Fyll i här

Utbildningar för vuxna

Läs mera