Optima

Bedömning av yrkesprov

I yrkesutbildningen bedöms den yrkesskicklighet som krävs i de olika examensdelarna med yrkesprov. Vid ett yrkesprov utför den studerande praktiska arbetsuppgifter i verkliga arbetssituationer och arbetsprocesser. Den studerandes kunnande bedöms av en representant för arbetslivet och en lärare.

I dessa tre guider, hittar du info för alla parter som är involverade i yrkesprovet. Klicka på bilden, så öppnas guiden som en pdf-fil.


Bedomningsguide_arbetsplats


Bedomningsguide_larare


Bedomningsguide_studerande


 
Certifikatkurser

Läs här

Nytt läroavtal

Fyll i här

Utbildningar för vuxna

Läs mera