Optima

Info om läroavtalsutbildningar för arbetsgivare

Läroavtal innebär att du som arbetsgivare kan behålla din arbetstagare samtidigt som arbetstagaren är med och höjer kompetensen på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren och den arbetstagaren/den studerande ingår ett läroavtal, där det framgår hur länge avtalet är i kraft, hur lång prövotiden är, vilken examen som avläggs samt grunderna för den studerandes lön (branschens kollektivavtal). Utbildningen baserar sig på ett individuellt studieprogram och bygger på att den studerande ska lära sig så mycket som möjligt på sin arbetsplats. Teoretisk kunskap får den studerande i samband med de kursdagar som ordnas av utbildningsanordnaren.

Läroavtalsutbildning leder till en officiell examen. Det finns 164 olika examina på olika nivåer att välja mellan. Den studerande skall inte behöva studera sådant som hen redan kan och fokus ligger därför på att komplettera den kunskap och kompetens som den studerande saknar. Studerandes tidigare kunnande tas i beaktande vid planeringen av utbildningen och utbildningsanordnaren gör upp en personlig studieplan med uppgifter om studiernas innehåll och längd.

Vad behövs för att inleda läroavtalsutbildning?

 1. En studerande och en arbetsgivare som är villiga att ingå läroavtal.
 2. Arbetsuppgifterna på arbetsplatsen är sådana att de ger möjlighet att nå utbildningsmålen.
 3. Studerandes ålder är minst 15 år. Övre åldersgräns finns inte.
 4. Arbetstiden uppgår till minst 25 h/vecka
 5. En ansvarig utbildare från Optima som fungerar som bedömare av yrkesproven.
 6. En ansvarig handledare som handleder utbildningen på arbetsplatsen.
 7. Motivation, studieintresse och engagemang.
 8. Läroavtalsutbildning kan du inleda när som helst under året.

Ekonomiska förutsättningar för läroavtalet

 1. Arbetsgivaren betalar kollektivavtalsenlig lön (inkl. bikostnader) för utfört arbete.
 2. Utbildningsanordnaren kan i vissa fall betala utbildningsersättning åt arbetsgivaren. Ersättningen avgörs från fall till fall.
 3. Ifall den studerande är arbetslös arbetssökande då läroavtalet inleds, kan arbetsgivaren ansöka om lönesubvention från TE-byrån. Den arbetslöses egen arbetskraftsrådgivare på TE-byrån ger ytterligare information om möjligheten att få lönesubvention.


Alternativ till läroavtal

En arbetstagare kan också avlägga en examen eller delexamen inom sin bransch eller förbättra sitt kunnande på annat sätt än genom ett regelrätt läroavtal. Alternativen påminner om systemet med läroavtal men skiljer sig till viss del gällande finansiering och uppbyggnad. Den stora gemensamma nämnaren är att alla alternativ utgår från arbetslivet och ditt kunnande.

Kontakta oss

Kontakta oss och diskutera vad som passar dig bäst!

Certifikatkurser

Läs här

Nytt läroavtal

Fyll i här

Utbildningar för vuxna

Läs mera