Optima

OptiCareer Day' 20

OptiCareer Day'20 är under planering. Datum är fastställt till 30.1.2020. Mera info inom kort.

Behovet av kunnig arbetskraft är stort. Tillsammans med Concordia, vill Optima lobba för att nejden även i framtiden skall vara attraktiv för framtidens arbetstagare. Ungdomarna behöver känna till vilka utbildnings- och karriärmöjligheter som finns. Målsättningen med denna mässa är dels att väcka ungdomarnas nyfikenhet på nejdens näringsliv, dels att ni skall kunna träffa intressanta arbetstagare – både yngre och äldre – och marknadsföra er som arbetsgivare på längre sikt. 

För mer info, kontakta

Lise-Lotte Seymour
Studiekoordinator
Tel: 044 7215 260
lise-lotte.seymour@optimaedu.fi

Kerstin Ström
Arbetslivskoordinator
Tel. 044 7215 307
kerstin.strom@optimaedu.fi

Certifikatkurser

Läs här

Nytt läroavtal

Fyll i här

Utbildningar för vuxna

Läs mera