Optima

Välkommen till OptiCareer Day 10.4.2019!

OptiCareer

Kom in och träffa nejdens arbetsgivare och diskutera dina karriärmöjligheter!

Behovet av kunnig arbetskraft är stort. Tillsammans med Concordia, vill Optima lobba för att nejden skall vara attraktiv både för företag och arbetstagare. Evenemanget riktar sig till unga och vuxna som söker arbete och utbildning och till personer som planerar branschbyte.

Under OptiCareer Day har du möjlighet att diskutera dina karriärplaner med utställande företag, TE-byrån, Optimas arbetslivskoordinatorer m.fl. 

Tidpunkt: onsdag 10.4 kl. 14-17:00
Plats: Optima/Optimasalen, Trädgårdsgatan 30 i Jakobstad.

Anmälan för utställare pågår ännu. En förteckning över utställande företag och organisationer uppdateras efter hand:

Alerte Ab Oy
Beamex Oy Ab
Caverion Suomi Oy
Endivo Ab
Ekeri
Friends & Brgrs
Jakobstadsnejdens Utvecklingsbolag Concordia
LKI Käldman
Löfs Ab Oy
Mäenpää Byggnads Ab
Ab Norlic Oy
Oles Fast Food Oy
OptimaPlus (kurser)
Osuuskauppa KPO
Oy Nautor Ab 
Oy Snellman Ab
Ab Solving Oy 
Stadshotellet
Sundström Ab Oy
TE-tjänster
UPM
Wikar Ab
Öja Fiskarby

Certifikatkurser

Läs här

Nytt läroavtal

Fyll i här

Utbildningar för vuxna

Läs mera