Optima

Träffa framtidens arbetstagare vid Optima!

OptiCareer20

Boka din plats på OptiCareer Day den 30.1.2020 nu!

Behovet av kunnig arbetskraft är stort. Regionens utbildningsanordnare på andra och tredje stadiet vill, tillsammans med Concordia, lobba för att nejden även i framtiden skall vara attraktiv för framtidens arbetstagare. Ungdomarna behöver känna till vilka utbildnings- och karriärmöjligheter som finns. Målsättningen med denna mässa är dels att väcka ungdomarnas nyfikenhet på nejdens näringsliv, dels att ni skall kunna träffa intressanta arbetstagare – både yngre och äldre – och marknadsföra er som arbetsgivare på längre sikt. 

Torsdagen den 30.1.2020 har ni möjlighet att presentera ert företag för nejdens åttondeklassister, studerande på andra och tredje stadiet samt övriga potentiella arbetstagare. Evenemanget arrangeras i Optimasalen, Trädgårdsgatan 30 i Jakobstad. Det är en ypperlig möjlighet för er att träffa både framtidens och sommarens arbetstagare. Ni får visa vad ni kan erbjuda samt informera om vilka kompetenser just ert företag behöver till följande unga arbetstagare:

  • 600 åttondeklassister
  • 750 studerande vid andra stadiets yrkesutbildning (Optima, YA!, Kpedu, Kredu)
  • 330 gymnasiestuderande
  • 170 studerande vid tredje stadiet (Novia, Centria)
  • språkutbildningar, arbetsverkstäder och övriga intresserade (öppen inbjudan)

 

Arrangemang och pris

  • Utställningsplatserna är indelade enligt bransch
  • Utställningsytan är 2x3 m med plats för roll-up eller dylikt. Ett bord (80x125 cm) finns på plats och ni har tillgång till Internet.


Pris: Utställarplats €100,- + moms. Därtill kan man boka måltidpaket á €25,-/person + moms. I måltidspaketet ingår kaffe, frukostsmörgås och lunch i yrkeskocken. Den som inte bokar måltidspaketet, har möjlighet att köpa kaffe, semlor/bullar i vårt café. 

Passa på att rekrytera inför sommaren och framtiden. Boka din plats här senast onsdagen den 16.1.2020

För mer info, kontakta

Lise-Lotte Seymour
Studiekoordinator
Tel: 044 7215 260
lise-lotte.seymour@optimaedu.fi

Kerstin Ström
Arbetslivskoordinator
Tel. 044 7215 307
kerstin.strom@optimaedu.fi

Lena Nyman-Lehtinen
Ansvarig koordinator marknadsföring, kommunikation och IT
Tel: 044 7215 298
lena.nyman-lehtinen@optimaedu.fi 

 

 

Certifikatkurser

Läs här

Nytt läroavtal

Fyll i här

Utbildningar för vuxna

Läs mera