Optima

Arbetssäkerhet - utbildarutbildning

Uppdateringskurs för utbildare 8 h

 

Målsättning    
Utbildningens målsättning är att ge deltagarna fortsatta färdigheter i att ordna Arbetarskyddscentralens arbetssäkerhetskurser. 

Målgrupp        
Utbildningen är ämnad för personer som vill bli registrerad kursledare i den riksomfattande arbetarskyddskortsutbildningen. Förutsättningen är att personen har kunskaper inom arbetaskyddet.

Innehåll          
Utbildningen behandlar arbetaskyddsfrågor på den allmänna arbetsplatsen.

Efter utbildningen avläggs ett prov.

 

Tidpunkt: Våren 2024

Utbildare: Göran Frilund

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad.

Pris: 280 €/deltagare + mvs 24 %. I priset ingår utbildning, material, arbetssäkerhetskort, lunch och kaffe.

Anmälan: Senast senast 1 vecka före till  Leena Svenlin tfn 044-7215 266 eller e-post leena.svenlin@optimaedu.fi

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kursstarten. Om ingen annullering görs uppbärs halva deltagaravgiften.

Information: Tilläggsinformation ges av Göran Frilund 044-7215 226

 

Program           

- Gemensam arbetsplats

- Gemensam säkerhet

- Introduktion på arbetsplatsen

- Gemensam säker arbetsdag

- Tent

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här