Optima

Arbetssäkerhet

Industrins säkerhetskort. Den som genomgått kursen känner till grunderna för arbetarskyddet och förstår betydelsen av säkerhetssamarbetet.

 

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: 3.9.2019, kl. 08:00 - 16:00

Utbildare: Göran Frilund, John Forslund, Johan Österbacka  

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Kursprogram:

  1. Arbetarskyddets betydelse och förverkligande i praktiken. En gemensam arbetsplats
  2. Förebyggande av olyckor och yrkessjukdomar
  3. Allmänna anvisningar, säkerhetsregler
  4. De främsta riskfaktorerna
  5. Förberedande för olyckshändelser
  6. Tentamen

 

Målgrupp: Industrins anställda och personer som utför underleverantörs-arbete inom industrin.

Målsättning: Förbättra det praktiska samarbetet på de gemensamma arbetsplatserna inom industrin. Ge baskunskap om arbetarskyddet och identifiera riskfaktorer på arbetsplatsen och i det egna arbetet. Förenhetliga praxis i arbetarskydds- utbildningen för underleverantörsarbete.

Kursavgift: 135 € + mervärdesskatt 24 %, I priset ingår utbildningsmaterial, säkerhetskortet, lunch och kaffe.

Anmälning: Senast 1 vecka före kurs till Leena Svenlin, tfn 044-7215 266 eller e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi eller
Kim Vikström 044-7215 254, kim.vikstrom(at)optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.

anmälningsknapp till kurssidan

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här