Optima

Badrumsbyggarens fortbildningstillfälle

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Tidpunkt: meddela vid intresse.

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information, diskussion och frågetillfälle kring aktuella saker som berör badrumsbyggande.
Kursen gäller som obligatorisk fortbildning för de som innehar personcertifikat för vattenisolering
.

 

Kursinnehåll:

- Kompositskivor som underlag för vattenisolering och plattsättning

- Presentation av VTT:s tjänster

- Nya konstruktioner vid vattenisoleringens genomföringar

- Förnyade RT-kort

- Keramiska plattors klassindelning och standarder

- Spackel, fästmassor och fogmassor, fogtyper

- Praktisk förevisning (i den mån tiden räcker till)

- Försäkringsskydd
                       - representant från Folksam

 

Förälsare: Johan Sulkakoski

Avgift: 55 € + moms 24 %.
I priset ingår utbildning, material, intyg, registrering till VTT, kaffe + tilltugg.

Anmälan: senast 1 vecka före kurs till Leena Svenlin 044-7215 266 eller leena.svenlin@optimaedu.fi
I samband med anmälningen vänligen uppge Ert personcertifikatnummer eller när Ni senast deltagit i vattenisoleringskurs.
Max 30 deltagare.

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här