Optima

Ibruktagningsbesiktning av elanläggningar

Kursen riktar sig till alla elentreprenörer och elmontörer som gör elinstallationer för industrin och privata personer. Syftet med kursen är att gå igenom de lagar och bestämmelser som styr ibruktagningsbesiktningarna och vilka kontroller som krävs vid en ibruktagning av en elanläggning.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab

Tidpunkt: Meddela vid intresse, kl. 08.00 - 11.30

Utbildare: Thomas Anderssén, Tronico Ab

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad.

Kursinnehåll:

 1. Lagar och bestämmelser gällande besiktningar
 2. Ibruktagnings-, certifierings- och periodisk besiktning
 3. Mål, medel, dokumentation och förberedelser
 4. Sensorisk besiktning
 5. Mätningar och testning
  1. Skyddsledarens kontinuitet
  2. Isolationsresistansmätning mellan fas- och neutralledare
  3. Automatisk frånkoppling av matningar
  4. Utlösning av skydd
  5. Provning av felströmskydd
  6. Fasföljdskontroll
  7. Polaritetskontroller (vid behov)
 6. Dokumentation
 7. Efter besiktningen


Pris: 120 € + mervärdesskatt 24%. I priset ingår utbildning, material, lunch och kaffe.

Anmälan: Leena Svenlin 044-7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. 
                      För oannullerad kurs debiteras halva kurspriset.

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här