Optima

Elarbetssäkerhet SFS 6002

För personer som jobbar inom elbranschen. Kursen behandlar ämnen enligt kraven i standarden SFS 6002, utgåva 3 (2015).

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Tidpunkter:

11.2.2021, kl. 08:00 - 16:00

15.4.2021, kl. 08:00 - 16:00

Föreläsare: Thomas Anderssén, Tronico Ab

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Kursprogram:

08.00 SFS 6002- standarden, kap.1...5
Definitioner, grundprinciper, drift- och kontrollåtgärder.
Personal, organisation och ansvarsfördelning.
11.00 Lunch
13.00 SFS 6002 - standarden fortsätter, kap 6...7
Arbetsmetoder (utan och med spänning, nära spänningsförande
delar), underhållsarbeten
14.00 Kaffepaus
14.30 Elströmmens fysiologiska verkningar, elolyckor
15.15 Skriftliga provet i elsäkerhet, SFS 6002
16.00 Kursdagen avslutas

Kursavgift: 240 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, material, kort, lunch och kaffe.

Anmälning: Senast 1 vecka före kurs till Optima, Leena Svenlin tfn 044-7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kurspriset.

anmälningsknapp till kurssidan

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här