Optima

Handledning i elsäkerhet för lekmän

För lekmän enligt kraven i SFS 6002, punkterna X5 och X9

Kursens målsättning är att fylla kraven på handledning och introduktion gällande elsäkerhet som arbetsgivare enligt standarden är skyldiga att ge sina anställda som inte är yrkespersoner inom elområdet. Den riktar sig till personer som arbetar i eller nära elanläggningar, ensamma eller i arbetsgrupp, t.ex. med byggnads-, transport-, ytbehandlings-, trädgårds- eller städuppgifter.

Kursen är också lämplig för arbetsgivare som vill veta mera om sina skyldigheter gällande elsäkerhet, samt för lekmän som utför tillåtna elarbeten som orsakar endast ringa fara, t.ex. målare, inredare, fastighetsskötare m.fl.

Kursprogram

Kl. 08:00

 1. Kursens målsättning och bestämmelsegrunder
 2. Yrkeskunskap och behörighet
 3. Lekmannens elarbete, finns sådana?
 4. Arbete nära elanläggningar – närområde och spänningsarbetsområde
   

Kl. 09:00           Kaffe

Kl. 09:15  

 1. Elsäkerhet, besiktningar och reparationer
 2. Vad är elektricitet?
 3. Kapslingsklasser, distributionssystem, jordningar
 4. Märkningar och godkännande för elapparater och - material
   

Kl. 10:15           Paus

 1. Skyddsmekanismer: säkringar, jordfelsskydd – byten och kontroll
 2. Övrig elmateriel – reläer, logiker, motorer, transformatorer osv.
 3. Tillåtna driftsåtgärder, underhållsarbeten, ledningar och skarvsladdar
 4. Elektricitetens faror, påverkan på människokroppen, el- och magnetfält
 5. Elbränder, orsaker och exempel
 6. Kursen avslutas
   

Kl. 11:30           Lunch på Yrkeskocken

Tidpunkt          Hösten 2017, kl. 8:00 – 11:30

Utbildare         Thomas Anderssén, Tronico Ab

Kursplats        Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Pris                   120 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, material, kaffe och lunch.

Anmälan          Senast 1 vecka före kurs till Optima, Leena Svenlin tfn 044 721 5266, leena.svenlin@optimaedu.fi.        

Annullering      Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
                           För oannullerad kurs debiteras halva kurspriset.

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här