Optima

Hygienkompetenskurs + test

I enlighet med Finlands hälsoskyddslag (lagändring 691/2001) 40§ bör alla som arbetar inom företag i livsmedelsbranschen få instruktion och utbildning i livsmedelshygieniska frågor. Hygienisk kompetens är en lagstadgad skyldighet som delvis ses som egenkontroll både i livsmedelslokaler (enl. Hälsoskyddslagen) och i anstalter (enl. Hygienlagen).

Material finns på webbplatsen: www.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/svenska/index.html

 
Vad menas med livsmedelshygienisk kompetens?

Verksamhetsidkaren skall försäkra sig om att den som arbetar i en livsmedelslokal och hanterar sådana livsmedel som lätt blir förskämda har tillräckliga baskunskaper i:
mikrobiologi, hygieniska arbetsmetoder, personlig hygien, renhållning, matförgiftningar, egenkontroll och lagstiftning.


Kursprogram

08:00 - 09:45          Mikrober, personlig hygien och renhållning
09:45 - 10:00          Kaffe
10:00 - 12:00          Hygieniska arbetsmetoder i livsmedelslokaler - matförgiftningar
12:00 - 13:00          Lunch
13:00 - 14:45          Matförgiftningar, egenkontroll och lagstiftning
14:45 - 15:00          Kaffe
15:00 - 16:00          Test

 

Tidpunkt           Meddela vid intresse

Utbildare           Liselott Wik

Plats                 Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Pris                   135 € + moms 24 %. I priset ingår utbildning, material, hygienkort + intyg
                           lunch och kaffe.

Anmälan         Senast 1 vecka före kurs till Optima, Leena Svenlin tfn 044 721 5266 eller leena.svenlin@optimaedu.fi.

Annullering     Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För oannullerat
                          deltagande debiteras halva priset.

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här