Optima

Serveringspasstest

 

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad.

Tidpunkt: 8.5.2018 kl. 16.00

Information: Direktiv enligt alkohollagen 21 b § för att vara ansvarig föreståndare: "Genom erfarenhet förvärvad tillräcklig yrkesskicklighet förutsätter minst två års heltidsarbete med servering av alkoholldrycker samt ett av restauranganstalt utfärdat intyg över förtrogehet med bestämmelser om servering av alkoholdrycker".

Målgrupp: Ansvarig föreståndare och dennes ställföreträdare inom restaurangbranschen.

Bransch: Restaurangbranschen

Material: Den nya uppdaterade alkohollagen, 4/2018 "Alkohollagen i restaurangverksamheten" finns att hämta från Social- och hälsovårdens Produkttillsynsningscentral:s hemsida under adress:

kommer inom april månad.....

Kursavgift: 40 € + mervärdesskatt 24 %.

Anmälning: Senast 1 vecka före testtillfälle till Leena Svenlin,
tfn 044-7215 266 eller e-post: leena.svenlin@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här