Optima

SFS 6000 förnyad

SFS 6000 har förnyats, ny elsäkerhetslag och nya förordningar

Information om de viktigaste förändrningarna i standarden, nya elsäkerhetslagen samt
elsäkerhetsförordningarna.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Meddela vid intresse

Utbildare: Thomas Anderssén 

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

 

Kursprogram:

08:00                    Nya Elsäkerhetslagen 1135/2016
                             - huvudsakliga förändringar
                             - upphävda lagar och förordningar
                             - ny klassificering av elanläggningar
                             - statsrådets förordningar 1434-1437

09:15                    Kaffe

09:30                    SFS 6000 förnyas 2017
                             - ändringar i jordfelskyddskraven
                             - rekommendationer om brand- och ljusbågsskydd
                             - överspänningsskydd
                             - ledarfärger i DC-system

10:30                    Paus

10:40                    SFS 6000 förnyas 2017
                             - kablars klassificering, förläggningssätt och belastbarhet
                             - reservkraftanläggningar
                             - solenergianläggningar
                             - laddningsstationer för elfordon
                             -övrigt

11:30                    Avslutning och lunch

 

Pris                      120 € + mervärdesskatt 24 %. 
                              I priset ingår utbildning, material, intyg, lunch och kaffe.

Anmälan            Senast 1 vecka före kurs till Optima, Leena Svenlin 
                             tfn 044 721 5266 eller leena.svenlin@optimaedu.fi

Annullering        Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
                              För oannullerad kurs debiteras halva kurspriset. 


Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här