Optima

Chaufförsutbildningar

Välkommen till vår chaufförssida!

Här hittar du de kurser och utbildningar som är på gång för chaufförerna. Kurskoordinator Kim Vikström och utvecklingskoordinator Stefan Koski berättar mera:

Kim Vikström                                           Stefan Koski
tfn 044 7215 254                                       tfn 044 7215 249
kim.vikstrom@optimaedu.fi                    stefan.koski@optimaedu.fi

 

KOMBINATIONSFORDONSFÖRARE / BUSSCHAUFFÖR 

• Januari 2019 

C-KÖRKORT-KOMPETENS 

• 1.10.2018

C-körKort

  • Våren 2019

cap-dag miljösäkerhet

  • Meddela intresse!

CAP-DAG STRESSHANTERING

•24.5.2019

CAP-dag ADR-styckegods, grundkurs

• 18-20.2.2019

cap-Dag aDR-tankTRANSPORT, grundkurs

• 23-24.9.2019

CAP-dag ADR-uppdatering

• 21-22.2.2019

CAP-dag Arbetssäkerhet 

•30.01.2019

CAP-dag förutseende körning

•29.1.2019

CAP-DAG TRAVERSKURS

• Meddela intresse!

CAP-dag FÖRNYADE Kör och vilotider

•8.2.2019

CAP-daG CHAUFFÖRENS VÄLMÅENDE 

• Meddela intresse!

CAP-dag NÖD förstahjälp

•20.3.2019

cAP-DAG Trucksäkerhet

16.5.2019

CAP-DAG VATTENHYGIENPASS

•Våren 2019

CAP-DAG PRAKTISK LASTSÄKRING 

•15.2.2019

CAP-DAG TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN

• Meddela intresse!

CAP-dag väGSKYDD 1

• 26.01.2019

VÄGSKYDD 2

  • 13 & 17.12.2018

 

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här