Optima

Chaufförer

Välkommen till vår chaufförssida!

Här hittar du de kurser och utbildningar som är på gång för chaufförerna. Kurskoordinator Kim Vikström och utvecklingskoordinator Stefan Koski berättar mera:

Kim Vikström                                           Stefan Koski
tfn 044 7215 254                                       tfn 044 7215 249
kim.vikstrom@optimaedu.fi                    stefan.koski@optimaedu.fi

 

KOMBINATIONSFORDONSFÖRARE / BUSSCHAUFFÖR 

• Januari 2020 

C-körKort

  • Våren 2020

cap-dag miljösäkerhet

  • 12.5.2020

CAP-DAG STRESSHANTERING

•3.6.2020

CAP-dag ADR-styckegods, grundkurs

• 17-19.2.2020

cap-Dag aDR-tankTRANSPORT, grundkurs

• september 2020

CAP-dag ADR-uppdatering

• 20-21.2.2020

CAP-dag Arbetssäkerhet 

•31.3.2020

CAP-dag förutseende körning

• 18.3.2020

CAP-DAG MÅTT OCH VIKTER 

• 9.6.2020

CAP-dag FÖRNYADE Kör och vilotider

•4.4.2020

CAP-daG CHAUFFÖRENS VÄLMÅENDE 

• Meddela intresse

CAP-dag NÖD förstahjälp

•Våren 2020

cAP-DAG Trucksäkerhet

12.3.2020

CAP-DAG VATTENHYGIENPASS

• 27.3.2020

CAP-DAG PRAKTISK LASTSÄKRING 

• Meddela intresse!

CAP-DAG ADR under frigränserna

• 20.4.2020

nöd förstahjälp + primärsläckning, nyhet!

• 14.5.2020 

VÄGSKYDD 2

  • Meddela intresse!

 

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här