Optima

Chaufförer i behov av yrkeskompetensfortbildning

 

Från och med maj 2020 startar OptimaPlus också upp Webbkursverksamhet som en paralellprodukt till traditionella närkurser vid Optima.

Fram till den 1 maj kan vi inte samla kursdeltagare till normal gruppundervisning vid Optima, så vi kommer att streama kurserna via MS Teams och testerna görs via MS Forms.

Bläddra igenom vår kurssida och välj bland utbudet av både webbkurser och traditionella kurser.


Välkommen till vår chaufförssida!

Här hittar du de kurser och utbildningar som är på gång för chaufförerna. Kurskoordinator Kim Vikström och utvecklingskoordinator Stefan Koski berättar mera:

Kim Vikström                                           Stefan Koski
tfn 044 7215 254                                       tfn 044 7215 249
kim.vikstrom@optimaedu.fi                    stefan.koski@optimaedu.fi

 

KOMBINATIONSFORDONSFÖRARE / BUSSCHAUFFÖR 

• Januari 2021 

C-körKort

  • November 2020

cap-dag miljösäkerhet

  • Hösten 2020

CAP-DAG STRESSHANTERING

• Meddela intresse!

CAP-dag ADR-styckegods, grundkurs

• 22-24.2.2021

cap-Dag aDR-tankTRANSPORT, grundkurs

• 21-22.9 2020

CAP-dag ADR-uppdatering

• 23-24.9.2020

CAP-dag Arbetssäkerhet 

• 28.8.2020

CAP-dag förutseende körning

• 19.10.2020

CAP-DAG MÅTT OCH VIKTER 

• Hösten 2020

CAP-dag FÖRNYADE Kör och vilotider

• Hösten 2020

CAP-daG CHAUFFÖRENS VÄLMÅENDE 

• Meddela intresse!

CAP-dag NYA vägtrafiklagen, NYHET!

• 27.8.2020

cAP-DAG Trucksäkerhet

• 21.10.2020

CAP-DAG VATTENHYGIENPASS

• Hösten 2020

CAP-DAG PRAKTISK LASTSÄKRING 

• Meddela intresse!

CAP-DAG ADR under frigränserna

• Meddela intresse!

CAP-DAG Nöd förstahjälp + primärsläckning, nyhet!

• 8.10.2020 

VÄGSKYDD 2

• Meddela intresse!

 

 

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här