Optima

YRKESEXAMEN INOM TRANSPORTBRANSCHEN

Kompetensområdet för godstrafik 150 kp eller kompetensområdet för persontransporter 150 kp


Tidpunkt: startar januari.2020 

 

Huvdvudsakliga antagningsvillkor:

  1. körrätt för körkortsklass C (lastbil)
  2. minst 21 (18*) års ålder för C eller CE och 23 (21*) år för D
  3. inga allvarliga trafikförseelser de senaste åren (utdrag ur körkortsregistret)
  4. giltigt läkarintyg gäller endast C
  5. *enligt 280 h grundkompetens. Stefan ger mera info.
 

Avklarad utbildning ger körrätt för körkortsklassnrna CE eller D, samt  grundläggande yrkeskompetens (rätt att köra i yrkesmässig trafik).

Kostnader: 

deltagaravgift för kombinationsfordonsförare 900 € + myndighetsavgifter 550 

deltagaravgift för busschaufför 730 € + myndighetsavgifter 450 € 


Mer information ger:

Stefan Koski, tfn 044 7215249, stefan.koski@optimaedu.fi eller

Kim Vikström, tfn 044 7215254, kim.vikstrom@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här