Optima

C-KÖRKORT OCH GRUNDKOMPETENS FÖR LASTBILSFÖRARE I GODSTRAFIK

Plats: Trädgårdsgatan 30, Jakobstad
Utbildare: OptimaPlus Ab

Utbildningens längd: 48 dagar

Målet är att ge deltagarna yrkesbehörighet för godstrafik.

Utbildningen riktar sig till personer som fyllt 21 år och har ett ikraftvarande B-körkort men saknar C-kort och
den lagstiftade yrkeskompetensen för att framföra en lastbil i yrkestrafik. ( Lagstiftning: 16.3.2007/273)

Intresse för transportbranschen och kundbetjäning bör finnas.
Sökanden måste vara beredd på att arbeta på obekväma arbetstider och i skiftesarbete.

Lagförändringen som trädde i kraft 10.09.2009 medför att C-körkort som beviljats efter detta
datum inte ger rätt att köra lastbil i yrkestrafik. Yrkeskompetens fås även genom att avlägga
yrkesexamen för fordonskombinationsförare eller busschaufför.


UTBILDNINGENS INNEHÅLL

ETT BÄTTRE OCH FÖRNUFTIGARE KÖRBETEENDE GRUNDAT PÅ
SÄKERHETSFÖRORDNINGAR

 1. Motorns egenskaper och hur man optimerar kraftöverföringen.
 2. Kännedom om de tekniska egenskaperna hos bilens instrument vid manövrering, hur
  man minimerar slitage och förhindrar funktionsstörningar.
 3. Optimering av bränsleförbrukningen.
 4. Lastning av fordon enligt säkerhetsbestämmelser och med hänsyn till adekvat
  användning av fordonet.


TILLÄMPNING AV FÖRORDNINGAR:

 1. Kännedom om vägtrafiken som social miljö samt gällande förordningar.
 2. Kännedom om förordningar gällande godstrafik


HÄLSA, VÄG- OCH MILJÖSÄKERHET, SERVICE, LOGISTIK:

 1. Information om risker knutna till trafik samt risker för arbetsolyckor.
 2. Förebyggande åtgärder mot kriminalitet och människosmuggling.
 3. Fysisk ork och medvetenhet om risker.
 4. Fysisk och psykisk prestationsförmåga.
 5. Bedömning av nödsituationer.
 6. Beteende som gynnar företaget.
 7. Godstrafikens ekonomiska villkor och marknadssystem.
 8. Yrkeskompetensdelen omfattar totalt 280 timmar och ger rätten att framföra lastbil i yrkestrafik.


OBLIGATORISK NÄRVARO i allt som omfattar yrkeskompetensdelen för att få lagstadgad
yrkeskompetens.

Dessutom ger kursen allmän kunskap om arbetsmarknaden och jobbsökning, Analys av det
egna kunnandet och marknadsföring av kunnandet, CV, Nätverk och deras betydelse i
jobbsökningen.
Körkortsundervisning för C-körkort (12 timmar teori och 10 körtimmar)
Praktik 4 veckor.

Undervisningsspråk är svenska men yrkeskompetensprovet kan vid behov skrivas på finska.

 

TILLÄGGSINFORMATION:
Stefan Koski, Optima tfn 044 721 5249 e-post stefan.koski@optimaedu.fi
eller Kim Vikström tfn 044 721 5254 e-post kim.vikstrom@optimaedu.fiSök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här