Optima

Hur du söker till Optimas yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Kontinuerlig antagning

Du kan söka till våra utbildningslinjer när som helst under året. Ifall vi har lediga studieplatser kan vi ta in nya studerande även under läsårets gång. Fyll i ansökan. Vi kontaktar dig därefter för en närmare kartläggning. 

Gemensam ansökan

Gemensam ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd är nästa gång våren 2020Ansökan görs via www.studieinfo.fi

  1. Bilagor som bifogas: B-utlåtande, individuell plan och utlåtande från speciallärare och senaste betyg.


Vi önskar att ni tar kontakt med oss på skolan eller de olika linjerna för att besöka oss och diskutera olika arrangemang. Provdagar ordnas på utbildningarna vid de olika verksamhetspunkterna i Svenskfinland. Provdagarna utgör en viktig del vid bedömningen av förutsättningarna för studier. Målsättningen är att hitta utbildning på rätt nivå för varje studerande. Elevhemsplatser kan ordnas vid några av våra linjer.

Antagna studerande till yrkesinriktad specialundervisning

Antagningsresultaten för de studerande som påbörjar sin utbildning hösten 2020 klargörs i juni 2020. Ett brev postads till de antagna men namnen publiceras inte. Den som antagits ska tacka ja eller nej till studieplatsen.

Målsättning

Vi erbjuder en utbildning på andra stadiet för de som behöver en utbildning med anpassade mål och har behov av särskilda stödåtgärder för att klara studierna. Våra målsättningar är att ungdomarna efter avslutad utbildning skall ha ett arbete enligt förmåga, ett tryggt boende och en meningsfull fritid. Ifall studierna av olika orsaker blir för svåra enligt kraven för grundexamensinriktade studier utgör vi alltså ett alternativ. Våra utbildningslinjer finns i Österbotten, Åboland och Nyland.

"Att varje studerande hittar en utbildning där de rätta kraven ställs och att varje studerande har möjlighet att utvecklas och lyckas, det ger mig min arbetsglädje."
TEAMLEDARE KRISTINA KULLAS-NORRGÅRD

Välkommen att söka till Optima!

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här