Optima

Optimas yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Yrkesutbildning som ordnas på basis av en särskild uppgift och ges som specialundervisning: 

Nykarleby:
Grundexamen inom konstindustrin, sp (artesan; trä eller textil)
Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, sp (kock)
Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, sp (fastighetsskötare)
Jakobstad:
Grundexamen inom bilbranschen, sp (fordonsmekaniker)
Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, sp (lokalvårdare)
Vasa:
Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, sp (fastighetsskötare)

Handledande utbildningar:

Jakobstad:
Handledande utbildning för yrkesutbildning som specialundervisning, VALMA sp.

Borgå, Helsingfors, Jakobstad, Pargas, Vasa:
Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) 


Hur du söker till Optimas yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Gemensam ansökan

Ansökningstiden till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd som börjar hösten 2018 gick ut den 4.4.2018.

Vi önskar att ni tar kontakt med oss på skolan eller de olika linjerna för att besöka oss och diskutera olika arrangemang. Provdagar ordnas på utbildningarna vid de olika verksamhetspunkterna i Svenskfinland. Provdagarna utgör en viktig del vid bedömningen av förutsättningarna för studier. Målsättningen är att hitta utbildning på rätt nivå för varje studerande. Elevhemsplatser kan ordnas vid några av våra linjer.

Antagna studerande till yrkesinriktad specialundervisning

Antagningsresultaten är klara för de studerande som påbörjar sin utbildning hösten 2018. Ett brev postades till de antagna onsdag 14.6.2018. Namnen publiceras inte. Den som antagits ska senast 28.6.2018 tacka ja eller nej till studieplatsen.

Om du blev utan studieplats kan du kontakta teamledare Kristina Kullas-Norrgård, tfn 044 7215 616 eller teamledare Petra Kaske, tfn 044 7215353, för närmare information om eventuella lediga studieplatser och direktansökan till dem.

Kontinuerlig antagning


Du kan söka till våra utbildningslinjer även under andra tider av året. Ifall vi har lediga studieplatser kan vi ta in nya studerande även under läsårets gång. Du söker genom att fylla i dina uppgifter via 
denna länkVi kontaktar dig därefter för en närmare kartläggning. 

Vi erbjuder en utbildning på andra stadiet för de som behöver en utbildning med anpassade mål och har behov av särskilda stödåtgärder för att klara studierna. Våra målsättningar är att ungdomarna efter avslutad utbildning skall ha ett arbete enligt förmåga, ett tryggt boende och en meningsfull fritid. Ifall studierna av olika orsaker blir för svåra enligt kraven för grundexamensinriktade studier utgör vi alltså ett alternativ. Våra utbildningslinjer finns i Österbotten, Åboland och Nyland.

"Att varje studerande hittar en utbildning där de rätta kraven ställs och att varje studerande har möjlighet att utvecklas och lyckas, det ger mig min arbetsglädje."
TEAMLEDARE KRISTINA KULLAS-NORRGÅRD

Välkommen att söka till Optima!

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här