Optima

Studentkvoter till utbildningar som inleds i augusti 2018

Optima erbjuder huvudsakligen grundskolbaserad grundläggande yrkesutbildning. Förutom de grundskolbaserade platserna erbjuder vi även platser för studenter eller för sökande som fullgjort gymnasiets lärokurs, inom några utbildningsprogram.

Ansökan görs via www.studieinfo.fi 19.2 - 12.3.2019

En yrkesinriktad grundexamen består av 180 kompetenspoäng. För en student finns möjlighet till identifiering och erkännande av kunnande utgående från avlagd studentexamen, högst 57 kompetenspoäng. Målet är att en student ska kunna avlägga sin examen på 2 år.

Närmare information om utbildningarna här och av våra studiehandledare enligt bransch.

Vid Optima Trädgårdsgatan erbjuds 18 studentplatser inom följande grundexamina:

 1. Grundexamen i affärsverksamhet, merkonom (2 platser)
 2. Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen, kosmetolog (2 platser)
 3. Grundexamen inom livsmedelsbranschen, bagare-konditor (2 platser)
 4. Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kock-servitör (2 platser)
 5. Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, ledare för ungdomar och gemenskaper (2 platser)
 6. Grundexamen inom textil- och modebranschen, modeassistent (2 platser) 
 1. Grundexamen inom konstindustrin, artesan (finsnickare) (2 platser)
 2. Grundexamen inom konstindustrin, artesan (interiör)  (2 platser)
 3. Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, ICT-montör (2 platser)
  Studiehandledare Caroline Viljamaa, telefon 044 7215 268, caroline.viljamaa@optimaedu.fi 

Vid Optima Lannäslund erbjuds 2 studentplatser inom följande grundexamina:

 1. Grundexamen inom lantbruksbranschen, djurskötare (2 platser)
  Studiehandledare Caroline Viljamaa, telefon 044 7215 268, caroline.viljamaa@optimaedu.fi Vi förbehåller oss vid behov rätten till ändringar.

Kontinuerlig ansökan

Till de branscher där vi inte har studentplatser via studieinfo kan studenter som redan har en examen från andra stadiet lämna in en ansökan till Optima.Detta gör du genom att fylla i dina uppgifter via denna länk. Vi kontaktar dig därefter för en närmare kartläggning.

Ansökningsärenden:

Ansvarig koordinator för antagning och studier
Sanna Björkell-Käldström
tfn 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här