Optima

Studera på arbetstid genom läroavtal - personligt och flexibelt!

Ett läroavtal är tidsbundet arbetsavtal på viss tid mellan dig och din arbetsgivare. Utbildningen baserar sig på ett individuellt studieprogram och utgår från att du ska lära dig så mycket som möjligt på din arbetsplats. Teoretisk kunskap får du i samband med de utbildningsdagar som ordnas vid Optima.

Läroavtalsutbildning leder till en examen, att man avlägger delar av en examen eller delar av examensdelar. Det finns många olika examina på olika nivåer att välja mellan.

Har du ett jobb, men kanske ingen examen inom ditt område är läroavtal ett ypperligt alternativ! Grundprincipen är att du inte ska behöva studera sådant som du redan kan. Fokus ligger på den kunskap och kompetens som du saknar.

Vad behövs för att inleda läroavtalsutbildning?

  1. En studerande och en arbetsgivare som är villiga att ingå läroavtal.
  2. Studerandes ålder är minst 15 år. Övre åldersgräns finns inte.
  3. Studerande är i ett arbetsförhållande och arbetar i snitt minst 25 h/v.
  4. En ansvarig handledare som handleder och utvärderar utbildningen på arbetsplatsen.
  5. Arbetsuppgifterna på arbetsplatsen bör vara sådana att de ger möjlighet att nå utbildningsmålen.
  6. Motivation, studieintresse och engagemang.
  7. Läroavtalsutbildning kan du inleda när som helst under året.


Arbetsgivare och läroavtal

Först vill vi gratulera dig ifall du är en arbetsgivare som har en arbetstagare som vill ingå ett läroavtal. Det innebär att du kan behålla din arbetskraft samtidigt som personen är med och höjer kompetensen på arbetsplatsen.

Ekonomiska förutsättningar för läroavtalet

  1. Arbetsgivaren betalar kollektivavtalsenlig lön (inkl. bikostnader) för utfört arbete.
  2. Utbildningsanordnaren betalar i vissa fall utbildningsersättning åt arbetsgivaren. Ersättningen avgörs från fall till fall.
  3. Ifall den studerande är arbetslös arbetssökande då läroavtalet inleds, kan arbetsgivaren ansöka om lönesubvention från TE-byrån. Den arbetslöses egen arbetskraftsrådgivare på TE-byrån ger ytterligare information om möjligheten att få lönesubvention.

Alternativ till läroavtal

Du kan också avlägga en examen eller delexamen inom din bransch eller förbättra ditt kunnande på annat sätt än genom ett regelrätt läroavtal. Alternativen påminner om systemet med läroavtal men skiljer sig till viss del gällande finansiering och uppbyggnad. Den stora gemensamma nämnaren är att alla alternativ utgår från arbetslivet och ditt kunnande.

Kontakta oss

Via denna länk hittar du kontaktuppgifter till teamledare och arbetslivskoordinatorer. De kan svara på dina frågor kring läroavtal och hjälpa dig hittar rätt lösning för just dig. Observera att de olika examina är indelade enligt team.

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här