Optima

Kombi-examen

Funderar du ännu på vad du ska göra nästa höst? Eller kanske du tänker kombinera yrkes- och gymnasiestudier?

Läs denna text, skriven av Sofia Ulff som blir både klädsömmare och student våren 2016. Texten publicerades i Kyrkpressen 11.2.2016.

Info

Studerande vid Optima Trädgårdsgatan 30 och Lannäslund 1, kan välja att avlägga en kombinationsexamen (yrkesinriktad grundexamen och studentexamen). Den studerande kan slutföra sina studier på 3 år.

Gymnasieämnena utgörs av modersmål, finska, engelska och kort matematik. För att du ska ha de bästa förutsättningarna för kombistudier ska du ha minst vitsordet 7 i respektive ämne. När du avlägger studentexamen skriver du studenten i fyra ämnen, där modersmålet är obligatoriskt. Kombistudierna sker i samarbete med Jakobstads gymnasium.

Du som siktar på att studera vidare inom en teknisk bransch kan välja att läsa enbart kort gymnasiematematik (5 kurser) vid Optima.

Kombi-examen betyder att den yrkesinriktade grundexamen kombineras med gymnasiekurser i 4 ämnen och med 3-7 kurser per ämne. Under det första året avläggs samtliga gymnasiekurser vid Optima. Under både årskurs 2 och årskurs 3 avlägger kombistuderandena en sexveckors gymnasieperiod vid Jakobstads gymnasium. När samtliga 180 kompetenspoäng är godkända och alla yrkesprov är avklarade erhåller den studerande ett yrkesinriktat examensbetyg som består av en grundexamen och ett yrkesprovsbetyg samt ett studentbetyg.

Två examina på tre år är en utmaning som kräver både motivation, tid och arbete! Fördelen med att avlägga kombiexamen är att du får en starkare teoretisk grund för vidarestudier vid yrkeshögskola eller universitet. Har du bra studiemotivation och är beredd att ta ett större eget ansvar för dina studier – då är kombi rätt val för dig! Du anmäler dig till kombistudier i samband med att du tar emot din studieplats vid Optima.

I samband med att du tar emot din studieplats vid Optima, anmäler du dig till kombistudier.

Kontaktuppgifter:

Rektor Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare Ann Käld
Mobil 044 7215 231
ann.kald@optimaedu.fi

Ansvarig kombi-lärare Linda Holm
tfn 044 7215 600
linda.holm@optimaedu.fi

Studiehandledare Caroline Viljamaa
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi

Studiehandledare Sanna Knutar-Junell
Mobil 044 4752 681
sanna.knutar-junell@optimaedu.fi

Studiesekreterare Stina Hokkanen
Mobil 044 7215 280
stina.hokkanen@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här