Optima

Optimas goda samarbete med arbetslivet

Optimas samarbete med arbetslivet är välfungerande och har kontinuitet. Arbetslivet/företagen har förtroende för Optima och vice versa. Tröskeln mellan utbildning och arbetsliv är låg i regionen och yrkesutbildningen har hög status.

Samarbetet med arbetslivet fungerar i första hand genom yrkesteamen, genom kontakten mellan lärarna och arbetsplatshandledarna samt genom de vuxenutbildningar och tjänster som förverkligas tillsammans med arbetslivet. Därtill kommer naturligtvis kontakten mellan Optimas ledning och arbetslivets ledande representanter samt de nätverk som skapas inom ramen för utvecklingsprojekt.

Vi tror att nycklarna till ett gott samarbete är personlig kontakt, förtroende, gynnsamt diskussionsklimat, avdramatisering och tydlighet. För Optima är det hela tiden en utmaning att vara tydlig i sin information och hitta den gyllene medelvägen i mängden information.

Det är viktigt att så många som möjligt av Optimas medarbetare och särskilt lärarna och handledarna kontinuerligt håller kontakt med arbetslivet på personnivå. Det samma gäller för studerandena, de är inte bara Optimas kunder utan också ambassadörer för Optima och samtidigt marknadsförare av sig själva och sina kunskaper.

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här