Optima

Yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Optima är den enda svenskspråkiga specialyrkesläroanstalten i Finland  och våra uppgifter är att ordna yrkesinriktad utbildning med krävande särskilt stöd, ordna handledande utbildning samt fungera som kompetenscenter för utveckling av specialundervisningen på andra stadiet. Vi har mer än 30 års erfarenhet  och erbjuder utbildning på 6 verksamhetsorter i hela Svenskfinland. Vi står för trovärdighet, öppenhet och professionalitet.

 1. Vi jobbar enligt utbildningstrappan, vilket betyder att vi erbjuder utbildning på rätt nivå.
 2. Vi erbjuder specialpedagogiskt kunnande med 30 speciallärare.
 3. Vi har kunnig, motiverad och engagerad personal.
 4. Vi har smågruppsundervisning med individuella lösningar.
 5. Vi vill ge studerande livskompetens och beredskap att möta vuxenlivet.
 6. Vi ger våra studerande utbildningsgaranti vilket innebär att varje studerande skall ha arbete enligt förutsättningar, ett tryggt boende och en meningsfull fritid efter utbildningen.


>> UTBILDNINGSLINJER

>> KOMPETENSCENTER

Vad innebär yrkesutbildning med krävande särskilt stöd?

Små undervisningsgrupper • speciallärare • skolgångsbiträden • individuella mål • individuell undervisning • utökad elevvård • boendeträning • fostran till självständighet • tillgång till terapier.

Grundexamensinriktad specialundervisning

För de studerande som behöver särskilt stöd i sina studier inom den grundexamensinriktade undervisningen ordnas specialundervisningen oftast som ett tillägg till den allmänna undervisningen, individuellt eller i liten grupp. Speciallärare finns tillgängliga för studerande på Optimas alla olika adresser.

Kvalitet

Verksamheten vid Optima styrs av ett ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

I hela Svenskfinland


Undervisningen finns på 10 verksamhetspunkter runt om i Svenskfinland:

 1. Bilservice (Jakobstad)
 2. Fastighetsskötare (Vasa)
 3. Hus- och hemservice (Jakobstad)
 4. Kök, textil, trä och fastighet (Nykarleby)
 5. Telma i Jakobstad
 6. Telma i Vasa
 7. Telma i Pargas
 8. Telma i Helsingfors
 9. Telma i Borgå
 10. Valma sp (Jakobstad)

 

Elevhemmen i Nykarleby

Instagram

Optimas krävande särskilt stöd har ett eget Instagram-konto: www.instagram.com/optimaedu_ysp/

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här