Optima

Merkonom

Grundexamen inom affärsverksamhet 180 kp

Som merkonom lär du dig om ekonomi, kundservice och affärsverksamhet. Du kan sen arbeta på kontor och alla arbetsplatser som säljer något.

Vi ger utbildningsgaranti. Utbildningen skall leda fram till en arbetsplats, ett tryggt boende och en meningsfull fritid. Din kommande arbetsplats och ditt kommande boende skräddarsys enligt dina förutsättningar. Genom denna helhetssyn vill vi erbjuda dig en god livskvalitet.

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här