Optima

VALMA sp

Optima, Lannäslund 1, Jakobstad

Handledande yrkesutbildning för yrkesutbildning som specialundervisning

VALMA sp är en del av Optimas specialundervisning för ungdomar som behöver särskilt stöd. Utbildningen riktar sig till dig som vill stärka studiefärdigheterna samt behöver särskilt stöd och individuell handledning för att hitta rätt bransch för fortsatta studier. Utbildningen är avsedd främst för ungdomar och unga vuxna som har slutfört den grundläggande utbildningen men som inte har en examen på andra stadiet.

Den handledande utbildningen erbjuder mångsidiga studier och varierande studiesätt. Utbildningens omfattning är 60 kompetenspoäng och består av en obligatorisk utbildningsdel, fyra valbara utbildningsdelar samt fritt valbara utbildningsdelar. För varje studerande görs upp en personlig studieplan och en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas.

Under utbildningen bekantar du dig med de olika branscherna i den grundläggande yrkesutbildningen och olika arbetsplatser. Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans planerar din framtid och dina fortsatta studier. Utbildningen skapar genom personlig mognad bättre förutsättningar för att klara en grundläggande yrkesutbildning och arbete.

Det är möjligt att efter avklarade 30 kompetenspoäng flytta över till examensinriktad yrkesutbildning, om studerande har tillräckliga förutsättningar och utbildningsanordnaren har en lämplig studieplats att erbjuda inom examensinriktad utbildning. Också studerande som genomför handledande utbildning som läroavtalsutbildning, kan flytta över till examensinriktad läroavtalsutbildning, om studerande hittar en lämplig läroavtalsplats.

Läs mera (pdf)


Efter studierna

Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans gör upp en plan för fortsatta studier.

yrkesutbildning, optima, specialundervisning, specialutbildning, Jakobstad, Svenskfinland, Nykarleby, utbildning, andra stadiet, kompetenscenter, österbotten

Kontaktuppgifter

Rektor Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi 

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här