Optima

Yrkeschansen

Optima, Strandvägen 1, Pargas

Utbildning som handleder för arbete och självständigt liv

På Yrkeschansen anpassas utbildningsprogrammet, undervisningsmetoderna och material utgående från studerandes behov. Yrkeschansen ger dig möjlighet att bekanta dig med och fördjupa dig inom någon bransch. Vi samarbetar med Axxell och vid behov med andra yrkesutbildare för att skräddarsy din personliga studiestig. I studierna ingår modersmål, matematik, språk och samhällsfärdigheter.

För att du skall lära dig självständighet i vardagen ingår också vardagsfärdigheter och sociala färdigheter i utbildningen. Utbildningen är övervägande praktisk och du kan studera på den nivå som är den rätta för just dig. Målen är yrkeskunskap, personlig mognad och sund självkänsla och en positiv attityd till livet. Vi tränar på att jobba självständigt och tillsammans med andra i en liten grupp.

Studierna är 30–60 kompetenspoäng, av vilka en del genomförs i form av inlärning i arbetet (LiA) då är du ute på en arbetsplats och jobbar.

Behöver du elevhemsplats under studietiden hjälper vi till.

Efter studierna

Efter att du är klar med dina studier kan du arbeta med assisterande arbetsuppgifter inom ditt utbildningsområde där din uppnådda yrkeskunskap behövs. Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans skräddarsyr din framtid med arbete, boende och fritid efter utbildningen.

yrkesutbildning, optima, specialundervisning, specialutbildning, Jakobstad, Svenskfinland, Nykarleby, utbildning, andra stadiet, kompetenscenter, österbotten

Kontaktuppgifter

Rektor Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi 

Teamledare Petra Kaske
Mobil 044 7215 353
petra.kaske@optimaedu.fi
 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här