Optima

Personlig utvecklingsplan för kunnande = PUK

I början av studierna görs det upp en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Med hjälp av planen beaktas ditt tidigare kunnande och planeras inhämtande av nödvändigt kunnande för den examen som du avlägger. PUK innehåller också uppgifter om eventuella handlednings- och stödåtgärder. I PUK ingår uppgifter om åtminstone:

  • den examen du avlägger och examensdelar
  • ditt tidigare kunnande, som anknyter till den examen du avlägger
  • eventuella stödåtgärder som du behöver
  • eventuella studier som stöder studiefärdigheter
  • när yrkesproven inom examen avläggs, vad de innehåller, var de ordnas och vem som ordnar yrkesproven.
 

PUK

(Klicka på bilden för att öppna)

 

Lunchmeny

Läs mer

Studiesociala förmåner

Till blanketten