Optima

Sommarläroavtal

Sommarlaroavtal

Visst vet du att du kan få studieprestationer och snabba på dina studier under sommaren? Har du ett sommarjobb inom din egen bransch, dvs. som hör till det yrke du utbildar dig till? Eller har du ett sommarjobb inom en helt annan bransch, men som motsvarar en examensdel inom en annan examen? I så fall kan du ingå läroavtal med arbetsplatsen.

Du får:

 • lön enligt kollektivavtal
 • handledning på arbetsplatsen under hela läroavtalsperioden
 • en tydlig plan för hur utbildningen på arbetsplatsen genomförs
 • studieprestationer även under sommaren och kan nå examen snabbare
 • en möjlighet att göra intryck, vilket kan ge dig ett framtida jobb
   

Vad krävs?

 • Arbetsplatsen och arbetsinnehållet motsvarar den examensdel eller del av examensdel, som kan ingå i studierna.
 • Tillräckligt med produktions- och serviceverksamhet på arbetsplatsen, nödvändiga arbetsredskap samt att personalen har tillräcklig yrkesskicklighet, utbildning och arbetserfarenhet
 • Arbetsgivaren bör erbjuda dig minst 25 h arbetstid per vecka
 • Ett läroavtal mellan arbetsgivaren, dig själv och utbildningsanordnaren.
   

Diskutera sommarläroavtal med arbetsgivaren och din personliga handledare. Din personliga handledare hjälper dig och ger information om hur du kan gå framåt i dina studier även under sommaren. Optima sköter pappersarbetet.

Lunchmeny

Läs mer

Studiesociala förmåner

Till blanketten