Optima

Sommarutbildningsavtal

SommarUA

Om du inte har ett sommarjobb men ändå vill snabba på dina studier och skapa kontakter i arbetslivet, kan du välja att göra arbetspraktik under sommaren genom utbildningsavtal. Studerande som har utbildningsavtal är inte i arbetsavtalsförhållande och det betalas ingen lön eller motsvarande ersättning. Arbetsuppgifterna motsvarar en examensdel eller del av examensdel inom din egen bransch eller inom en annan examen.

Du får:

  • studiestöd beroende på omfattning och tid
  • handledning på arbetsplatsen under hela perioden av utbildningsavtal
  • en tydlig plan för hur utbildningen på arbetsplatsen genomförs
  • studieprestationer även under sommaren och kan nå examen snabbare
  • en möjlighet att göra intryck, vilket kan ge dig ett framtida jobb

 

Vad krävs?

  • Arbetsplatsen och arbetsinnehållet motsvarar den examensdel eller del av examensdel, som kan ingå i studierna.
  • Tillräckligt med produktions- och serviceverksamhet på arbetsplatsen, nödvändiga arbetsredskap samt att personalen har tillräcklig yrkesskicklighet, utbildning och arbetserfarenhet
  • Arbetstid 1-5 dagar/vecka enl. överenskommelse
  • Ett utbildningsavtal mellan arbetsgivaren och utbildningsanordnaren.

 

Diskutera sommarutbildningsavtal med arbetsgivaren och din personliga handledare. Din personliga handledare hjälper dig och ger information om hur du kan gå framåt i dina studier även under sommaren. Optima sköter pappersarbetet.

Lunchmeny

Läs mer

Studiesociala förmåner

Till blanketten