Optima

REGIONAL DROGFÖREBYGGANDE FORTBILDNING 9-10.11.2016

Föreläsare:

Staffan Hübinette
är lärare i socialpedagogik och drogprevention. Han är författare till ett flertal böcker om drogprevention i skolan och arbetar även som föreläsare och rådgivare till skolan i policyfrågor. Han är även verksam i inom projektet Narkotikafri skola som drivs av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle.

Pelle Olsson
är sjuksköterska och författare. Har gjort reportageresor till många länder för att undersöka och skriva om narkotikaproblemen. Föreläser om narkotika och narkotikapolitik både på skolor och i andra sammanhang.

Optima koordinerar fortbildningen. Den förverkligas och bekostas av utbildningsverken i Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby samt social- och hälsovårdsverket och Optima.

MÅLGRUPP: LEDNING OCH ELEVHÄLSA/STUDERANDEVÅRD

Från osäkert till säkert läge: systematiskt arbete med skolans policy, handlingsplan och rutiner - modell för hur man kan föra samtal om cannabis med elever/studerande
Staffan Hübinette
Onsdag 9.11.2016 kl. 8.30-13.00
Plats: Optima, auditoriet Mässkär, Jakobstad
Lunch & kaffe på egen bekostnad vid Optima. Kaffepaus med diskussion i egna elevhälsogrupper kl. 13.00-13.30
Förhandsanmälning (anmälan senast 4.11.2016, ingen avgift för deltagarna)

Deltagarna från läroanstalternas elevvårdsgrupper och regionala styrgruppen för elevhälsa:

  1. Cronhjelmskolan, Larsmo
  2. Carleborgsskolan & Topeliusgymnasiet, Nykarleby
  3. Oxhamns skola & Jakobstads gymnasium, Jakobstad
  4. Sursik skola & Pedersöre gymnasium, Pedersöre
  5. Optima (grundläggande yrkesutbildning & yrkesinriktad specialundervisning), Jakobstad och Nykarleby
  6. samt representanter för social- och hälsovårdsverket

MÅLGRUPP: LEDNING OCH ELEVHÄLSA/STUDERANDEVÅRD, LÄRARE, REPRESENTANTER FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN OCH POLIS

Cannabis: fakta, myter och politik
Pelle Olsson
Onsdag 9.11.2016 kl. 13.30-15.30
Plats: Optima, auditoriet Mässkär (max 225 platser) eller Optimasalen (max 500 platser)
Förhandsanmälning (anmälan senast 4.11.2016, ingen avgift för deltagarna)

MÅLGRUPP: REGIONENS VÅRDNADSHAVARE

Cannabis: fakta, myter och politik
Pelle Olsson
Onsdag 9.11.2016 kl. 18.00-20.00
Plats: Optima, Optimasalen
Förhandsanmälning (anmälan senast 4.11.2016, ingen avgift för deltagarna)

MÅLGRUPP: STUDERANDE PÅ ANDRA STADIET

Cannabis: fakta och myter (föreläsning för gymnasiestuderande)
Pelle Olsson
Onsdag 9.11.2016 kl. 9.00-11.30
Plats: Topeliusgymnasiet i Nykarleby

Cannabis: fakta och myter (föreläsning för Optimas studerande inom yrkesutbildningen)
Pelle Olsson
Torsdag 10.11.2016 kl. 8.30-10.00
Plats: Optima, Optimasalen

Cannabis: fakta och myter (föreläsning för gymnasiestuderande)
Pelle Olsson
Torsdag 10.11.2016 kl. 11.15-12.45
Plats: Jakobstads gymnasium

Cannabis: fakta och myter (föreläsning för gymnasiestuderande)
Pelle Olsson
Torsdag 10.11.2016 kl. 13.30-15.00
Plats: Pedersöre gymnasium, Bennäs

Ytterligare information

Sanna Björkell-Käldström
Koordinator för studerandeservicen vid Optima
tfn 044 7888 507      
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Vux-kurser

Läs mera