Optima

Fakturering

Optima samkommun tar emot nätfakturor i Finvoice-format.

  1. EDI-kod: 003707962341
  2. Förmedlare: Andelsbanken OKOFIHH
  3. FI2455670720020860
  4. FO-nummer 0796234-1


Beställarkod

Fakturor som sänds till oss måste innehålla referensuppgifter som beställaren gett (=beställarkod, fem siffror). Vår organisation cirkulerar inkommande fakturor utgående från beställarkoden. Den femsiffriga beställarkoden skall förmedlas i den elektroniska fakturafilen.

Beställarkoden placeras i Finvoicefilen i någon av följande element. Vårt ekonomiprogram läser uppgiften från elementen i denna ordningsföljd:

  1. InvoiceDetails/<BuyerReferenceIdentifier>
  2. InvoiceDetails/<ProjectReferenceIdentifier>
  3. InvoiceDetails/<OrderIdentifier>
  4. InvoiceDetails/<AgreementIdentifier>
  5. DeliveryPartyDetails/<DeliveryOrganisationName>


Bilagor bör sändas till vår e-post:

fakturering@optimaedu.fi

Ur e-postmeddelandet bör framgå till vilken faktura bilagorna hör. Om ni inte kan skicka fakturorna elektroniskt, bör de skickas till:

Optima Samkommun
Trädgårdsgatan 30
68620  JAKOBSTAD                 

Fakturor direkt till nätbanken

Om du vill, kan du få Optimas fakturor direkt till din nätbank. Tjänsten kan tas i bruk i din egen nätbank enligt bankens anvisningar. Systemet med e-fakturor tillämpas i alla banker och är ett miljövänligt och smidigt alternativ.

Obetalda fakturor och inkassering

Optima samkommun påminner en gång om obetalda fakturor, efter det lämnas uppdraget över till Cash-In Consulting.

Sök till Optima

Läs mera

Utbildningar för vuxna

Läs mera