Optima

Intresserad av att arbeta med ungdomar med särskilda behov?

Optima söker 1 SKOLGÅNGSBITRÄDE till TELMA utbildningen i Helsingfors.

Plats: Optima, Telma, Arabiagatan 12, 00650 Helsingfors.

Datum: 2.3-31.5.2020. 

Arbetstid: 33 h/v, dagtid, måndag - fredag.

Behörighetskrav: yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (skolgångsbiträde) eller motsvarande samt erfarenhet av att jobba med personer med funktionsnedsättningar. Vid behov kan även icke-behöriga tas i beaktande. 

Mera information om Optimas specialundervisning finns på www.optimaedu.fi/special.

• utbildningen är svenskspråkig
• Optima är en rökfri organisation
• prövotid 3 månader
• lön enligt avtal
• en del av våra studerande är minderåriga och därför bör den som väljs uppvisa ett utdrag ur straffregistret som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)
• den som väljs bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg innan arbetet börjar

Närmare upplysningar ger teamledare Petra Kaske, tfn 044 7215 353, petra.kaske@optimaedu.fi

Sänd ansökan samt CV per e-post, samkommunen@optimaedu.fi. eller per post till Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad.

Vakansen fylls genast då lämplig person hittas. 

Märk ansökan "arbetsansökan skolgångsbiträde”.

Sök till Optima

Läs mera

Utbildningar för vuxna

Läs mera