Optima

Avtal gällande datorutrustning

Optima tillämpar det s.k. One-to-one konceptet (Ett till ett, 1:1), vilket innebär att varje studerande använder egen dator i undervisningen. Datorn kan vara anskaffad via Optima (Optima delfinansierar köpet) eller så har man egen tidigare anskaffad dator med sig.

Genom utvecklandet av lärmetoder genom 1:1 kan studerande:

  1. använda nya sätt att lära sig och dokumentera sitt lärande
  2. få större möjlighet till individuella och flexibla studier
  3. stärka sitt kunnande inom informations- och kommunikationsteknik och den ökade digitaliseringen
  4. stärka sin skapande- och samarbetsförmåga


Avtalsdokumentet (pdf)

Hae meille

Lisää infoa

Vux-kurssit

Lue lisää