Optima

Distansstudierna fortsätter

I enlighet med regeringens förslag och rekommendation för andra stadiets utbildning fortsätter Optima med distansundervisning t.o.m. 29.5.2020, med undantag för TELMA-utbildningarna, som har närstudier under perioden 14.5-29.5.2020. Vissa specialarrangemang gäller för studerande inom lantbruksbranschen. Inga närstudier i juni. 

Utbildningsavtal och läroavtal kan fortsättningsvis genomföras under perioden 14.5-31.7.2020. 

Studerande erbjuds fortsättningsvis särskilt stöd och kuratorstjänster på individnivå.

 

Utbildningar för vuxna

Läs mera

Sök till Optima

Läs mera