Optima

Optima söker förvaltnings- och personalchef

Ansökningstiden till tjänsten som förvaltnings- och personalchef vid Optima, har förlängts. Du blir vår nyckelperson i samarbetet mellan ledande tjänstemän, med personalen samt med ägarkommuner och myndigheter. Tjänsten omfattar följande ansvarsområden:

  1. ekonomi- och personalförvaltning
  2. berednings- och sekreteraruppgifter för stämma, styrelse, personalsektion, ledningsgrupp
  3. koncernledning och -övervakning
  4. utvecklingsuppgifter gällande fi nansieringssystem, förvaltning och andra ansvarsområden
  5. externa rapporteringsuppgifter till olika myndigheter
  6. ledning av arbetarskyddet och samarbetsförfarandet
  7. förman för administrationen inom samkommunens förvaltning


Anställningen inleds 1.1.2020 eller enligt överenskommelse. Behörighetsvillkoret är lämplig högre högskoleexamen. Meriter är erfarenhet av förvaltning och utvecklingsfrågor som anknyter till ansvarsområdena. Språkkrav är god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken.

För att framgångsrikt sköta uppgiften bör du ha god ledarskaps-, kommunikations- och samarbetsförmåga samt förmåga att hantera och driva många olika ärenden samtidigt på ett effektivt och resultatinriktat sätt. Lämpligheten för uppgiften utreds även genom lämplighetstest. Tjänsten tillsätts med en prövotid på fyra månader. Den som väljs skall enligt straffregisterlagen 504/2002 uppvisa ett straffregisterutdrag samt ett godtagbart hälsointyg innan arbetet börjar.

Optima är en tobaksfri organisation.

Ansökan inlämnas senast 12.12.2019. Fyll i din ansökan på www.optimaedu.fi/fpchef

Mera information: Direktör Max Gripenberg, max.gripenberg@optimaedu.fi, tfn 044 7215 229

Utbildningar för vuxna

Läs mera

Sök till Optima

Läs mera