Optima

Nyheter 2014

22.12.2014

Affärsfastighet och bostäder till salu, Hagagränd 3, 68700 Terjärv. Mera info. 

12.12.2014

Optimas lucior 2014

Luciatåget som besökte Optima Trädgårdsgatan och Optima Lannäslund. Lucian heter Fanny Andtbacka och går första året på klädsömmarutbildningen. Tärnorna är klädsömmare, kosmetologer, kockar, servitörer och merkonomer. Stjärngossen är klädsömmare.

Luciatåget från Optimas yrkesinriktade specialundervisning vid Åminnevägen i Nykarleby. Lucian heter Ramona Renlund. Tärnorna från vänster: Mikaela Gustafsson, Sara Byggmäster, Teresa Råholm, Susanne Renlund och Wivi Huuhka.

05.12.2014

Julfester vid Optima

Optima Trädgårdsgatan fredag 19.12 kl. 8

 1. Samling med grupphandledare kl. 8, klassen går tillsammans till Pedersöre kyrka.
 2. Julandakt Pedersöre kyrka kl. 8.15.
 3. Julgröt, kaffe och julstjärna serveras när vi kommer tillbaka från kyrkan.
 4. Julfesten i Optima-salen på Trädgårdsgatan med sedvanligt program, börjar ca kl. 9.30.
 5. Julfesten slutar ca kl. 12.


Optima Lannäslund fredag 19.12 kl. 8

 1. Julandakt Pedersöre kyrka kl. 8.15.
 2. Julfesten börjar efter julandakten ca. kl. 9 i Lannäslunds gymnastiksal.
 3. Traditionellt program, julsånger, julgröt med kaffe och jultårta.
 4. Julfesten slutar ca kl. 11.


Yrkesinriktad specialundervisning

 1. Hus- och hemservice, Lannäslund 1, tisdag 16.12 kl. 18.
 2. Naturbruk i Vasa, Kungsgårdsvägen 30, onsdag 17.12 kl. 18.
 3. Bilservice, Vasavägen 149, torsdag 18.12 kl. 12.
 4. Nykarleby, Åminnevägen 2 A, torsdag 18.12 kl. 18.

03.12.2014

Julmarknad på Optima 11 december

Välkommen på uppköp till Optimas julmarknad på Trädgårdsgatan 11 december kl. 9-14.30.

 1. Andra årets merkonomstuderande säljer sina produkter och tjänster via sina UF-företag, bl.a. värmande julklappar, dekorationer till hemmet, städtjänster och mycket mer.
 2. Bageri-konditori säljer julens bröd och bakverk, fyll frysen i god tid innan jul.
 3. Cateringstuderanden säljer delikatesser till julbordet.
 4. Klädsömmarstuderande säljer olika produkter som passar till festen och säcken.
 5. Kosmetologbutiken är öppen med många erbjudanden och julklappstips.
 6. Byggstuderande säljer fågelholkar och arbetsbockar.
 7. Maskin- och metallstuderande säljer ljuslyktor och isskrapor.
 8. Artesan-finsnickarestuderande säljer ljusstakar, skrin, automat för plastpåse och andra småprodukter.
 9. Interiörsassistenterna har julpynt till salu.

 

27.11.2014

Optima utvecklar sitt internationella kontaktnät och ECVET

Optimas teknikbranscher har gått med som partner i det tvååriga Erasmus+-projektet EUCVET (European Class in Vocational Education and Training). Målet är att utveckla studerandes möjligheter till internationella mobiliteter, dvs. utbyten. Under projektet kommer också det nya bedömningssystemet för yrkesutbildningen i Europa, ECVET, att utvecklas och testas. Detta bedömningssystem införs i Finland fr.o.m. 2015 och skall underlätta för studerande att tillgodoräkna sig kunskaper och färdigheter som införskaffats i andra länder.

Vid projektets kick-off möte vid Politeknika Ikastegia Txorierri i Bilbao i Spanien 11-12 november 2014, deltog från Optima Christian Dahlin (el- och automation), Nils-Erik Mattjus (maskin- och metall) och Dan Jankens (fordonsteknik). Övriga partners i projektet är skolor från Sverige, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Turkiet. Projektet pågår fram till juni 2016 och är en fortsättning av EURIAC-projektet där även Optima deltog. Dahlin, Mattjus och Jankens ser fram emot att få ta del av andra länders erfarenheter och utbildningssystem. Projektet underlättar även implementeringen av ECVET vid Optima.

21.11.2014

Vinnare i Optimas lotteri

Här är vinnarna i Optimas lotteri på Köpmannamässan. Ni rings upp, varefter ni kan hämta vinsterna från Info på Trädgårdsgatan eller be att presentkortet postas.

 1. Presentkort à 30 euro till restaurang Yrkeskocken: Liisa Stenhäll
 2. Presentkort à 30 euro till caféet: Maria Stenberg
 3. Presentkort à 30 euro till kosmetologsalongen: Ricky Fagerudd
 4. Presentkort à 30 euro till djurskötseltjänster: Lukas Kanckos
 5. Presentkort à 30 euro till interiörassistenterna (färgplanering av rum): Eugen Nyman
 6. Presentkort à 30 euro till datanomernas helpdesk: Inna Cederberg

13.11.2014

Optima på Köpmanna- och Knowhow-mässan

Optima deltar i:

 1. Köpmannamässan i Tellushallen i Jakobstad lördag-söndag 15-16 november kl.10-17. Vi finns på G310.
  Läs mera om mässan.
 2. Knowhow-mässan i Botnia-hallen i Korsholm onsdag-torsdag 19-20 november. Onsdag kl. 18-21 och torsdag kl. 8.30-15.30. Vi finns på B360.
  Läs mera om mässan.

11.11.2014

Optima vann ministeriets kvalitetstävling

Optima samkommun vann Undervisnings- och kulturministeriets tävling Kvalitetsutmär­kelse för yrkesutbild­ning 2014 (Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014). Täv­lingen har ordnats år­ligen sedan år 2000 och det var nu första gången en svenskspråkig yrkesutbildningsanord­nare vann utmärkelsen.

Priset utdelades idag den 11 november vid ministeriets, AMKE ry:s och Kouvolan ammatti­opisto KSAO:s yrkesutbildningsseminarium i Kouvola (AMKE = Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys), där ca 340 seminariedeltagare var närvarande. På plats för att ta emot priset var Optimas direktör Rabbe Ede, förvalt­ningsdirektör Tiina Sjölund, rektor Max Gripenberg och styrelseordförande Kenneth Holmgård. Priset utdelades av ministeriets kanslichef Anita Lehikoinen, som också är ordförande i styr­gruppen för strukturreformspro­jektet inom andra stadiets utbildning och det fria bildnings­arbetet. I sitt tacktal poängterade Rabbe Ede behovet av tydliga målsättningar samt delaktighet och insatser från alla i organisationen, från studerande till högsta beslutsfattare. Kvalitetspriset är ett erkännande för hela Optima för ett väl utfört arbete.

Undervisnings- och kulturministeriet utlyste tävlingen i samarbete med Utbildningsstyrelsen i slutet av december 2013. Specialtema för 2014 var främjande av genomströmning och minsk­ning av avbrott. Yrkesutbildningsanordnare som ordnar yrkesutbildning som leder till examen kan få utmärkelsen som erkänsla för högklassig verksamhet, goda resultat och kontinuerligt utvecklande av verksamheten samt för föredömligt arbete för att utveckla yrkesutbildningen. Kvalitetsutmärkelsen grundar sig på kriterier som uppställts på förhand, utvärdering av utbild­ningsanordnarens verksamhet enligt dessa och extern utvärdering. Med hjälp av utmärkelsen stöds och uppmuntras yrkesutbildningsanordnarna och utbild­nings­organisationerna att konti­nuerligt utvärdera och utveckla kvaliteten i de grundläggande upp­gifter­na. Målet är vidare att hitta de bästa förfarandena som modell för andra organisationer. Föremålen och kriterierna för kvalitetsutmärkelsen skapar också ramar för utbildningsanordnarens fortlöpande utvärde­ring av den egna verksamheten. Ytterligare ett syfte med kvalitetsutmärkelsen är att göra yrkesut­bild­ningen mer känd, uppskattad och attraktiv.

För tävlingen tillsatte ministeriet en priskommission bestående av sakkunniga inom yrkesut­bildning och utvärdering. I kommissionen, som letts av samkommundirektör Matti Isokallio, ingick representanter för arbetslivet, utbildning, utbildningsanordnare, lärare och studerande.

Optima sände sin tävlingsansökan i mitten av maj i år. Utbildningsstyrelsen gjorde inlednings­vis en förhandsgallring bland de inlämnade tävlingsbidragen. I följande skede valde priskommissionen ut ett antal ansökningar som poängsattes enligt vissa kriterier. Optima kvali­ficerade sig tillsam­mans med fem andra yrkesutbildningsanordnare till det sista skedet, som för Optimas del innebar ett dagslångt utvärderingsbesök av priskommissionen i slutet av september. Under besöket bekantade sig utvärderarna med verksamheten och utrymmena samt intervjuade en mängd olika grupper, så som ledningen och representanter för ägarkom­munerna, lärare, studerande, sakkunniga, arbetslivsrepresentanter, centrala samarbetsparter och intresseorgani­sationer. Sammanlagt deltog ca 70 personer i programmet. På basis av ut­värderingsbesöken överlämnade priskommissionen sitt förslag till pristagare till Undervisnings- och kulturministeriet i slutet av oktober. Ministeriet utsåg två pristagare, varav Optima var den ena och Kainuun ammattiopisto den andra.

Optima har i år även erhållit kvalitetscertifikat enligt ISO 9001-standarden, för sjätte gången rankats som landets bästa yrkesutbildare i kategorin stora utbildningsanordnare, samt byggt och tagit i bruk nya moderna lärmiljöer vid enheten vid Trädgårdsgatan 30 i Jakobstad.

Minsteriets prismotivering

04.11.2014

Cronhjelm och Sursik vidare i Mästare9

Lokala uttagningstävlingar till Mästare9 ordnades vid Optima i dag 4 november. Sjutton 3-mannalag från nejdens högstadier utförde olika händighets- och klurighetsuppgifter under dagen. I finalen i Arenan på Trädgårdsgatan tävlade lagen Cronhjelm 2, Sursik 2, Cronhjelm 1 och Carleborg 3. Guldlaget Cronhjelm 2 (Jona Verkasalo, Margit Östman, Fanny Svenfelt) samt silverlaget Sursik 2 (Emanuel Vähäkangas, Jonathan Nykung, Emilia Knuts) gick vidare till den regionala semifinalen, där de har chans att ta sig till den nationella finalen. Mästare9-finalen avgörs i samband med Taitaja-finalen i Åbo i maj. Tävlingens syfte är att väcka niornas intresse för yrkesutbildning och yrkesskicklighet.

27.10.2014

Wilma-app för Windows 8

Nu finns en officiell Wilma-app för Windows Phone 8-datorer, -surfplattor och -telefoner. Appen är gratis och du hittar den i Windows Store t.ex. genom att skriva in sökordet "starsoft". Wilma-appar för Android och iOS kommer att släppas i ett senare skede. Läs mera.

22.10.2014

Har du inte fått Optima-tidningen?

Om du inte fått Optima-tidningen och bor i Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre eller Vörå, kan du komma och hämta en tidning på Trädgårdsgatan 30, läsa e-tidningen eller få en tidning hemskickad på posten. Ring 06-7855279 eller skicka e-post till staffan.sunabacka@optimaedu.fi, om du vill ha ett exemplar hemskickat. Vi behöver namn och adress.

21.10.2014

Optima streamar invigningsfest 21.10

Optima streamar invigningsfesten från Trädgårdsgatan tisdag 21 oktober. Festprogrammet börjar kl. 14.30 men streamningen börjar ca 1 timme före. På programmet bl.a. studerandes presentation av våra utbildningar, musik, festtal, stipendieutdelning och utdelning av förtjänstgåvor till anställda och förtroendevalda med lång tjänstgöringstid. Konferencier Johan Fagerudd.

20.10.2014

Framgång igen för Optima och regionen

Tack till alla samarbetspartner, studerande och medarbetare. Undervisnings- och kulturministeriet har också för år 2015 rankat Optima som Finlands bästa yrkesutbildare. Optima har placerat sig på första plats fem gånger tidigare, åren 2009, 2011, 2012, 2013 och 2014. Kom gärna och besök oss under vår händelsevecka som började i dag 20 oktober.

Optima räknas till gruppen stora utbildningsanordnare, av vilka det finns 48 stycken i landet. Rankingen görs årligen för att fastställa den resultatbaserade finansieringen för det kommande året. Placeringen innebär ett märkbart tillägg till enhetspriset för år 2015. Storleken på Optimas resultatbaserade finansieringsandel för år 2015 klarnar i månadsskiftet november-december.

Den resultatbaserade finansieringen utgår huvudsakligen från utbildningens effekter. I bedömningen för 2015 års finansiering granskas de som skrevs in som studerande hösten 2009 och deras situation i slutet av år 2012, dvs. drygt 3 år senare. Varje enskild studerande placeras på basis av en mängd olika bakgrundsfaktorer i en av fem resultatgrupper:
• fått examen, arbetar
• fått examen, fortsatta studier
• fått examen, varken arbete eller fortsatta studier
• inte fått examen, arbetar eller studerar
• avbrutit, varken arbete eller studier

I klarspråk utgår bedömningen från hur väl de som utexaminerats har sysselsatts efter avlagd examen, hur stor andel som avklarar sina studier inom utsatt tid, antalet som avbryter sina studier och antalet som fortsätter med studier efter avlagd examen. Därtill beaktas lärarbehörighetsgraden och satsningar på utvecklande av personalens kunnande i bedömningen. Den resultatbaserade finansieringsandelen har som en del av enhetspriset utdelats till utbildningsanordnarna inom yrkesutbildningen sedan 2006, före det utdelades resultatbonus under tre år. Optima har alltid varit bland de sex bästa i landet.

15.10.2014

Optima-tidningen utkommer i dag

I dag 15 oktober utkommer Optima-tidningen. Tidningen delas ut till alla hushåll i Jakobstadsregionen. Om du inte har fått den, kan du läsa den här som e-tidning.

25.09.2014

Gemensam ansökan våren 2015

Gemensam ansökan våren 2015 till grundläggande yrkesutbildning och gymnasieutbildning som börjar hösten 2015 är: 24.2-17.3.2015.

Gemensam ansökan våren 2015 till yrkesinriktad specialundervisning är: 18.3-8.4.2015.

25.09.2014

Välkommen på föräldramöte!

Torsdag 23.10.2014 ger vi er möjlighet: 

 1. kl.15-16 att få en guidad rundtur på Optima Trädgårdsgatan.
 2. kl. 16–17.30 att köpa dryck och tilltugg i café och i anvisade utrymmen med 15 minuters mellanrum ta del av information angående kombinationsstudier, specialundervisningen, nytt på Optima och studerandevården enligt eget val.
 3. kl. 17.30 -18.30 att delta i ett informationstillfälle med respektive grupphandledare i anvisat utrymme.

28.08.2014

Öppet hus vid Lannäslund

Optima, Lannäslund 1, Jakobstad.
Lördagen den 13 september 2014 kl. 9-13

Du som funderar på studieplats till nästa år och andra intresserade. Kom och besök våra avdelningar och bekanta dig med vår dagliga verksamhet och våra fina undervisningsutrymmen. Ta med hela familjen!

Program: Ponnyridning, ponnykörning, exotiska djur, hästar, hundar, får, grävmaskinssimulator, för besökare möjlighet till gratis vässning av röjsågsklingor, gissningstävling på skogsavdelningen, förevisning av mjölkningsrobot, jordbruksmaskiner. Tag med din hund så klipper vi klorna. Eller ta med lite säd, vi mäter falltal på din råg eller ditt vete gratis!

Hus- och hemservicelinjens program: förevisning av olika städmaskiner, kaffeservering och försäljning av ugnsfärska croissanter och wienerbröd.

Yrkesförberedande linjens program: Förevisning av vita rummet, bollhavet och lärmiljöerna.

Försäljning av grillkorv och kaffe. Lunchservering kl. 10.30-12.30 i skolans matsal till ett pris av 7 €.

VÄLKOMMEN.

05.08.2014

Läsåret börjar

Läsåret 2014–2015 inleds för:

 1. nya studerande tisdag 12.8.2014, vid Trädgårdsgatan kl 8 och vid Lannäslund kl 9.
 2. studerande som fortsätter sina studier onsdag 13.8.2014 kl 8.
 3. yrkesinriktad specialundervisning måndag 11.8.2014.

25.06.2014

Vi bygger ett helt nytt kvarter! Vill du flytta in?

Läs mera här.

 

13.06.2014

Antagna studerande vid Optima

Antagningsresultaten och namnen på dem som kommit in på utbildningar som inleds hösten 2014 vid Optima, är klara. Ett brev sänds till de antagna fredag 13.6. Den som antagits ska senast 23.6 meddela om de tar emot sin studieplats.

Namnen på de som gett tillstånd att deras namn offentliggörs hittar du här (pdf).

Om du blev utan studieplats så får du en ny chans då tilläggsansökan börjar på måndag (pågår mellan 16.6 och 31.7). Ansökan sker via www.studieinfo.fi. Där hittar du också uppgifter om lediga studieplatser.

Optima gratulerar alla nya studerande!

Utbildningar för vuxna

Läs mera

Sök till Optima

Läs mera