Optima

September 2014

27.10.2014

Wilma-app för Windows 8

Nu finns en officiell Wilma-app för Windows Phone 8-datorer, -surfplattor och -telefoner. Appen är gratis och du hittar den i Windows Store t.ex. genom att skriva in sökordet "starsoft". Wilma-appar för Android och iOS kommer att släppas i ett senare skede. Läs mera.

22.10.2014

Har du inte fått Optima-tidningen?

Om du inte fått Optima-tidningen och bor i Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre eller Vörå, kan du komma och hämta en tidning på Trädgårdsgatan 30, läsa e-tidningen eller få en tidning hemskickad på posten. Ring 06-7855279 eller skicka e-post till staffan.sunabacka@optimaedu.fi, om du vill ha ett exemplar hemskickat. Vi behöver namn och adress.

21.10.2014

Optima streamar invigningsfest 21.10

Optima streamar invigningsfesten från Trädgårdsgatan tisdag 21 oktober. Festprogrammet börjar kl. 14.30 men streamningen börjar ca 1 timme före. På programmet bl.a. studerandes presentation av våra utbildningar, musik, festtal, stipendieutdelning och utdelning av förtjänstgåvor till anställda och förtroendevalda med lång tjänstgöringstid. Konferencier Johan Fagerudd.

20.10.2014

Framgång igen för Optima och regionen

Tack till alla samarbetspartner, studerande och medarbetare. Undervisnings- och kulturministeriet har också för år 2015 rankat Optima som Finlands bästa yrkesutbildare. Optima har placerat sig på första plats fem gånger tidigare, åren 2009, 2011, 2012, 2013 och 2014. Kom gärna och besök oss under vår händelsevecka som började i dag 20 oktober.

Optima räknas till gruppen stora utbildningsanordnare, av vilka det finns 48 stycken i landet. Rankingen görs årligen för att fastställa den resultatbaserade finansieringen för det kommande året. Placeringen innebär ett märkbart tillägg till enhetspriset för år 2015. Storleken på Optimas resultatbaserade finansieringsandel för år 2015 klarnar i månadsskiftet november-december.

Den resultatbaserade finansieringen utgår huvudsakligen från utbildningens effekter. I bedömningen för 2015 års finansiering granskas de som skrevs in som studerande hösten 2009 och deras situation i slutet av år 2012, dvs. drygt 3 år senare. Varje enskild studerande placeras på basis av en mängd olika bakgrundsfaktorer i en av fem resultatgrupper:
• fått examen, arbetar
• fått examen, fortsatta studier
• fått examen, varken arbete eller fortsatta studier
• inte fått examen, arbetar eller studerar
• avbrutit, varken arbete eller studier

I klarspråk utgår bedömningen från hur väl de som utexaminerats har sysselsatts efter avlagd examen, hur stor andel som avklarar sina studier inom utsatt tid, antalet som avbryter sina studier och antalet som fortsätter med studier efter avlagd examen. Därtill beaktas lärarbehörighetsgraden och satsningar på utvecklande av personalens kunnande i bedömningen. Den resultatbaserade finansieringsandelen har som en del av enhetspriset utdelats till utbildningsanordnarna inom yrkesutbildningen sedan 2006, före det utdelades resultatbonus under tre år. Optima har alltid varit bland de sex bästa i landet.

15.10.2014

Optima-tidningen utkommer i dag

I dag 15 oktober utkommer Optima-tidningen. Tidningen delas ut till alla hushåll i Jakobstadsregionen. Om du inte har fått den, kan du läsa den här som e-tidning.

Utbildningar för vuxna

Läs mera

Sök till Optima

Läs mera