Optima

Samkommunen

Optima är en samkommun som ägs av kommunerna Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Kronoby, Vörå och Karleby. Samkommunen ordnar via sin utbildningsenhet Optima yrkesutbildning för unga och vuxna, ansvarar för specialyrkesutbildningen i Svenskfinland samt erbjuder olika former av tjänster för arbetslivet.

Samkommunens kontaktuppgifter:

Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
växel (0)6 7855 222
fax (0)6 7855 299
e-post: samkommunen[at]optimaedu.fi

Samkommunens ledande tjänsteinnehavare är:

Direktör Rabbe Ede
Mobil 044 7215 230
rabbe.ede@optimaedu.fi

Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund
Tfn (06) 7855 232
Mobil 044 7142 001
tiina.sjolund@optimaedu.fi

Samkommunens förvaltning innefattar samkommunens administrativa tjänster samt fastighets- och servicefunktioner.

Personalens kontaktuppgifter hittar du här.

Organisation

Optima tog i bruk en ny organisationsmodell 1 januari 2013. Förändringarna berör i första hand utbildningsenheten. Utbildningsområdena ska ges ännu bättre förutsättningar att fokusera på utbildning, serviceproduktion och utveckling av dessa. Organisationsmodell.

Sök till Optima

Läs mera

Vux-kurser

Läs mera