Optima

Samkommunens styrelse

Sammanträden 2017

  1. Torsdag 17.8.2017 kl. 8.30. Föredragningslista.

 

Protokoll hittar du här.

 

Styrelsen 2013-2016

Ordinarie Ersättare 

Björkman Åsa

sfp

Käcko Guy

sfp

Englund Inger

sdp

Överfors Johanna

sdp

Forsander Tuula

sfp

Forsander Mårten

sfp

Holmgård Kenneth (ordf.)

sfp

Staffan Lisbeth

sfp

Kortell Gustav

sfp

Käldman Leif

sfp

Kull Bjarne (viceordf.)

sdp

Wenman Jan

sdp

Snellman Mikael

kd

Östman Majvor

kd

Sourander Ulf

sfp

Linder Ulla

 sfp

Uusitalo Arja

c

Ingram Minna

c

Sök till Optima

Läs mera

Vux-kurser

Läs mera