Optima

Vår verksamhetspolicy

Vi står för trovärdighet, öppenhet, professionalitet och ständig förbättring av vår verksamhet.
- kunnig och engagerad personal
- bra samarbete med arbetslivet
- examen inom utsatt tid, få studieavbrott
- sociala stödtjänster
- goda pedagogiska lösningar

Vi utvecklar våra utbildningar och arbetslivstjänster tillsammans med arbetslivet.
- flexibla och effektiva lösningar med individen i centrum
- tidigare erfarenheter beaktas
- livslångt lärande
- konkurrensfördelar för såväl företag, organisationer, arbetsteam som individer

Vi erbjuder en trygg och stimulerande inlärnings- och arbetsmiljö.
- tydliga ramar
- alla kan uttrycka åsikter och ta initiativ
- verkar för att inkludera alla i arbetsliv och samhälle
- ger behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet (tredje stadiet)

Vi ger en anpassad yrkesutbildning för studerande med speciella behov på andra stadiet i hela Svenskfinland.
- varje studerande skall så självständigt som möjligt klara sitt vuxenliv
- utbildningsgaranti inom yrkesinriktade specialundervisningen: alla har ordnat arbete och boende efter utbildning
- spetskunnande och mer än tjugofem års erfarenhet inom specialundervisningen

Sök till Optima

Läs mera

Vux-kurser

Läs mera