Optima

OptimaPlus Ab

OptimaPlus Ab, som inledde sin verksamhet den 1 januari 2017 fungerar som ett stöd för- och ett komplement till Optima samkommuns grundläggande statsfinansierade yrkesutbildningsverksamhet och tilläggsutbildning (yrkes- och specialyrkesexamen) på en fritt konkurrerande utbildnings- och tjänstemarknad.

Vi vill kunna erbjuda arbetslivet och samhället ett brett och kvalitativt sortiment av kortare så kallade specialkompetenser (certifikatutbildningar och fortbildningar) samt svara mot NTM-centralens och TE-tjänsters behov av ”skräddade” utbildningar inom arbetskraftsutbildningen i Österbotten.

I ett mera öppet Europa hoppas vi kunna vara ett verktyg för utbildningsexport och internationellt utbyte vad gäller ny kunskap, kunskapsflöden och god utbildningspraxis.

Vårt mål är att fungera flexibelt och kostnadseffektivt i samarbetet med Optima samkommun som är moderbolag och ägare av bolaget. Vi vill också fungera som ”arbetslivskännare” och samkommunsresurs i ”trendmonitoring” och prognostisering genom aktiv interaktion och kommunikation med arbetslivet.

 

Kontakta oss  och diskutera vad som passar dig bäst!

VD Rune Nyman
044 7215 137
rune.nyman@optimaedu.fi

Kurskoordinator Leena Svenlin                              
044 7215 266                                                             
leena.svenlin@optimaedu.fi

Kurskoordinator Kim Vikström
044 7215 254
kim.vikstrom@optimaedu.fi

Utbildare John Forslund
044 7215 376
john.forslund@optimaedu.fi

Certifikatkurser

Läs här

Nytt läroavtal

Fyll i här

Utbildningar för vuxna

Läs mera